Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Yliopisto 2025: Yhdessä, Avoimesti, Uudistaen

Avoin tiede ja avoimuus ovat keskeisessä asemassa Suomen yliopistot UNIFI ry julkaisemassa yliopistojen yhteisessä visiossa. Vision lähtökohtana on näkemys siitä, että Suomen vahvuus on yliopistojen tuottamassa uudessa tiedossa ja korkeatasoisessa osaamisessa. Yliopistot ovat yhteiskunnan uudistajia, menestyksen rakentajia ja kansainvälisesti arvostettuja tulevaisuuden tiennäyttäjiä.

Yliopistojen yhteisenä tavoitteena on, että Suomi tunnetaan Euroopassa avoimen tieteen edelläkävijänä ja kehittäjänä. Avoimuuden nähdään kasvattavan suomalaisten tutkijayhteisöjen kilpailukykyä maailmalla sekä lisäävän tutkimuksen luotettavuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi avoimuus luo uusia yhteistyön ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia tutkijoille, julkisyhteisöille, yrityksille, poliittisille päätöksentekijöille ja kansalaisille.

Ruutukaappaus UNIFIn vision kannesta.

Avoimuus on keskeinen tekijä myös koulutuksen laadun vahvistamisessa. Yliopistot kouluttavat kriittisiä ajattelijoita ja osaajia, jotka muuttavat maatamme ja maailmaa. Yliopistot haluavat tarjota uudentyyppisiä avoimen oppimisen lähtökohdista rakennettuja oppimisympäristöjä sekä ajasta ja paikasta riippumattomia koulutussisältöjä uusinta teknologiaa luovasti hyödyntäen. Avoimuus merkitsee mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen edistyksellisillä kaikille avoimilla oppimisalustoilla. Eri tavoin orientoituneilla korkeakoulututkinnoilla on omat vahvuutensa ja päällekkäisyydet on poistettu. Siirtymät koulutusasteiden ja –sektoreiden välillä toteutuvat sujuvasti. Suomen yliopistot haluavat avata oviaan entistä enemmän myös lahjakkaille ulkomaisille opiskelijoille ja tutkijoille.

Yliopistot haluavat rakentaa yhdessä tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa avoimia tietoyhteisöjä, joissa toimijoilla on yhteisiä fyysisiä ja virtuaalisia toimintaympäristöjä sekä toisistaan erilliset mutta toisiaan täydentävät selkeät roolit. Avoimet tietoyhteisöt toimivat tutkimuksen ja koulutuksen sekä sitä kautta koko yhteiskunnan uudistumisen alustoina.

”Tavoitteena on, että tietoyhteisöt muodostavat avoimia, korkealaatuisia, vetovoimaisia tutkimus-, koulutus- ja kehitysympäristöjä, jotka houkuttelevat puoleensa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimijoita sekä ulkomaisia ja kotimaisia tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita”, toteaa UNIFIn puheenjohtaja Jouko Niinimäki UNIFIn tiedotteessa.

Vision laatiminen käynnistyi vuoden 2016 alussa. Prosessiin kutsuttiin mukaan laajasti korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmän toimijoita sekä muita yliopistojen sidosryhmiä. Työn tuloksena on nyt valmistunut yliopistojen yhteinen visio, Yliopisto 2025. Suomen yliopistot UNIFI ry:n jäseniä ovat kaikki Suomen yliopistot. UNIFI jatkaa vuonna 1969 perustetun Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työtä yliopistojen hyväksi.

Suomen yliopistojen yhteinen vuoteen 2025 ulottuva visio on ladattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Unifin sivuilta.

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä