Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Tutkimuksen tuen ja hallinnon asiantuntijat yhteistyössä

Korkeatasoisen tutkimuksen tukeminen edellyttää korkeatasoista asiantuntijuutta. Kehittyvä toimintaympäristö vaatii myös tutkijoille suunnattujen palveluiden jatkuvaa kehittämistä. Organisaatiosta riippumatta tutkimuksen tuen ja hallinnon asiantuntijat ratkovat arkipäivän työssään pitkälti samoja kysymyksiä. TUHA on keväällä 2014 perustettu laaja-alainen yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on edistää tutkimuksen tuen ja hallinnon alueen yhteistyötä Suomessa yli organisaatiorajojen. TUHAn tavoitteena on tarjota alueen asiantuntijoille mahdollisuus vaihtaa kokemuksia, tunnistaa parhaita käytäntöjä, pohtia yhdessä ajankohtaisia kysymyksiä sekä käynnistää konkreettisia yhteishankkeita. TUHAn toimintaan voivat osallistua kaikki tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella toimivat yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä muissa sidosryhmissä.

​

TUHAn toiminta painottuu verkoston alaisuuteen perustettuihin temaattisiin alaryhmiin, jotka ovat avoimia kaikille TUHAn jäsenille. Lisäksi TUHAssa on mukana neljä jo aikaisemmin perustettua tutkimuksen tuen ja hallinnon alueen yhteistyöverkostoa. Alaryhmissä ja -verkostoissa käsiteltäviä kysymyksiä ovat muun muassa tutkimusrahoitus, tutkimuksen strateginen kehittäminen, tutkimusaineistojen hallinta, tutkimuksen arviointi ja bibliometriikka sekä tutkimuksesta kerättävien tietojen yhteismitallisuus. Tutkimuksen tuen ja hallinnon asiantuntijoiden verkottumista on tarkoitus edistää myös vuosittain järjestettävällä yhteistapahtumalla, joka järjestetään seuraavan kerran 14.1.2015.

Katso  lisätietoa TUHAsta.

CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä