Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Tieteestä uusi jokamiehenoikeus?

Open Knowledge Finlandin toteuttama ja ATT-hankkeen rahoittama Avoin kansalaistiede -selvitysprojekti on päättymässä ja  tuloksena syntyneet toimenpidesuositukset esitellään hankkeen päätöswebinaarissa 31.1.2017.

Avoin kansalaistiede -projektin suositukset kannustavat laajentamaan kansalaistieteen soveltamista havaintoaineistojen joukkoistamisesta tieteen ja yhteiskunnan väliseen vuoropuheluun ja ilmiökeskeisiin tutkimuskysymyksiin. Jotta kansalaistieteen koko potentiaali saadaan käyttöön, tarvitaan hierarkioiden haastamista, entistä osallistavampia tutkimusympäristöjä ja täsmällisempiä ohjeistuksia.

Kansalaistieteilijä havainnoimassa merileijonien leikkisää uiskentelua valaan kanssa. Kuva Flickr / Gastineau Guiding, Alaska, USA CC BY NC ND 2.0.

Projektin laatimat periaatteet

  • Kansalaisten osallistuminen tieteeseen on paitsi menetelmä, myös arvo ja asenne
  • Ihmisten erilaisten roolien sijaan keskitytään erilaisiin tietoihin
  • Monitieteisyys on laadukkaan kansalaistieteen edellytys

Toimenpidesuositukset

  • Kaikille avoin kansalaistieteen tutkimusinfrastruktuuri
  • Datataitojen opetusta kaikkiin koulutusasteisiin
  • Kansalaistiede tutuksi tiedotuksen ja kirjastojen avulla
  • Selkeyttä tutkimusaineistojen sääntelyyn ja omistajuuteen
  • Monitieteisyyttä ja -toimijaisuutta tukevaa tutkimusrahoitusta
  • Malleja kansalaistutkijoiden palkitsemiseksi
  • Prosesseja tieteellisen laadun varmistamiseksi

OKF:n www-sivulta Toimia kansalaistieten edistämiseksi löytyy lisätietoa sekä yllämainitut periaateet ja suositukset selitettyinä. Samalta sivulta löytyy myös lisätietoa päätöswebinaarista ja linkki ilmoittautumiseen.

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä