Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Tieteen avoimuus on entistä selvemmin mukana Akatemian vaatimuksissa

Avoin julkaiseminen edistää tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä tiedeyhteisössä että laajemmin yhteiskunnassa. Siksi Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen ja tutkimusaineistojen avaamiseen.

Uutta Suomen Akatemian tämän vuoden syyskuun haussa ovat selkeämmät vaatimukset avoimesta julkaisemisesta ja datan avaamisesta. Akatemia edellyttää, että sen rahoittamat tutkijat julkaisevat avoimissa korkealaatuisissa julkaisuissa, joko vihreän tai kultaisen mallin mukaisesti. Myös julkaisemiseen ns. hybridijulkaisuissa voi hakea rahoitusta. Hybridijulkaiseminen on kuitenkin väliaikainen ratkaisu matkalla kohti täysin avointa julkaisemista.

Tutkimushankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat aineistojen avaamisesta. Akatemian rahoituksella tuotetut tutkimusaineistot tulee saattaa avoimesti saataviksi mahdollisimman pian tutkimustulosten julkaisemisen jälkeen tutkijan tieteenalan kannalta tärkeissä kansallisissa tai kansainvälisissä arkistoissa. Tämä edellyttää myös sitä, että tutkimusorganisaatiot huolehtivat tarvittavasta opastuksesta ja tallennusinfrastruktuurin käyttömahdollisuudesta. Kun aineisto avataan, sen lisensoinnista on huolehdittava.

Tutkimusaineistojen säilyttämisen ja avaamisen kulut katsotaan kuuluvan tutkimushankkeen isäntäorganisaation yleiskustannuksiin, mutta ne voidaan myös perustellusti hyväksyä Akatemian tutkimusrahoituksesta katettaviksi tutkimuskuluiksi.

Aineistojen hallinnointi, luettelointi- ja arkistointipalveluja tarjoavat esimerkiksi:

 • Tietoarkisto (FSD), joka ottaa vastaan paitsi yhteiskuntatieteellisiä, myös esimerkiksi humanistisia ja terveystieteellisiä aineistoja
 • Kielipankki (FIN-CLARIN, kieliaineistot)
 • Avoimen tieteen palvelut (ATT)
  • avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta AVAA
  • tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin
  • tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA
 • CERNin Zenodo-arkisto
 • European Data Infrastructure (EUDAT), tallennuspalvelu kaikille tieteenaloille.

Akatemialle tehtävään hakemukseen tulee sisältyä tutkimushankkeen tai tutkimusinfrastruktuurihankkeen aineistonhallintasuunnitelma, jonka voi tehdä Tuuli-työkalulla.

Suomen Akatemian syyskuun haku käynnistyy 1.9.2017 ja päättyy 27.9.2017.

 

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä