Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Tiedeakatemiat toivovat avoimuutta

Eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöelimen ALLEA:n (ALL European Academies) digitaalisten ihmistieteiden työryhmä on julkaissut raportin, joka on saanut nimekseen Going Digital: Creating Change in the Humanities. Raportissa kehotetaan pitkäjänteiseen ja kestävään kehitykseen alan kehittämisessä. Raportissa nostetaan esiin myös esiin kirjastojen, museoiden ja arkistojen tärkeä rooli, sekä linkitetyn datan ja semantiikan merkitys humanistisessa tutkimuksessa.

Työryhmän yhtenä keskeisenä suosituksena on avoimen tieteen edistäminen, sillä sen nähdään lisäävän tehokkuutta ja parantavan tutkimuksen laatua. Avointa julkaisemista tulisi suosia myös tutkimusaineistojen kohdalla ja viittaamisesta huolehdittava.  Rahoittajien tulee vaatia tutkijoilta aineistojenhallinnan suunnittelua ja kustannusten huomioimista jo projektien suunnitteluvaiheessa. Tutkijoiden päätösvaltaa omaan tutkimukseensa on syytä kunnioittaa. Myös osaamista on kehitettävä määrätietoisesti.

Suomen tiedeakatemiain neuvottelukunta on  ALLEA:n jäsen.

 

CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä