Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Suomen Akatemian FIRI-rahoitusta avoimille tutkimusinfrastruktuureille

Suomen Akatemia on myöntänyt FIRI2016-rahoitushaussa 27 miljoonaa euroa tutkimusinfrastruktuurien rahoitukseen. Rahoitusta saa yhteensä 18 tutkimusinfrastruktuuria.

Tietoarkistolle myönnettiin FIRI2016:n valtiojäsenyysinfrastruktuurit-hausta reilun 1,7 miljoonan euron rahoitus hankkeelle Aktiivinen Tietoarkisto CESSDAssa: Uudet eurooppalaiset tutkijapalvelut. CESSDA on eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuri, joka tarjoaa tutkimusdatapalveluita yhteiskuntatieteilijöille. Tietoarkisto on CESSDAn suomalainen palveluntarjoaja.

Avoimen paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri (Open Geospatial Information Infrastructure for Research oGIIR) tukee koko kansallista tutkimusyhteisöä. Tälle infrastruktuurille myönnettiin reilun 330 000 euron rahoitus. oGIIRin tavoitteena on luoda kansallinen paikkatietoaineistoportaali, jonka kautta kaikki tutkimukselle ja opetukselle tärkeät suomalaiset paikkatietoaineistot ovat löydettävissä yhdestä paikasta. Palvelun tarkoituksena on vastata jo olemassa olevien paikkatietoaineistojen tarpeisiin ja yhdistää aineistoja. Palvelu laajentaa nykyistä CSC:n tuottamaa Paituli-paikkatietopalvelua vastaamaan kaikkien paikkatietotoimijoiden tarpeisiin.

Avoin eurooppalainen kemikaalibiologinen tehoseulontakeskusinfrastruktuuri EU-OPENSCREEN sai puolestaan yhteensä 886 000 euron rahoituksen. EU-OPENSCREEN tuottaa avoimen huipputason infrastruktuurin ja erityisosaamista, joita tutkijat voivat käyttää uusien bioaktiivisten pienmolekyylien tutkimuksessa.

Lisätietoja

CC 4.0 BY