Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Suomen Akatemia edellyttää tutkimusaineistojen avaamista – Hyödynnä avoimen tieteen palveluita

Suomen Akatemian syyskuun haku on parhaillaan auki ja rahoitushakemukset tulee jättää 28.9. mennessä. Kuten aiemminkin, Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta ja tutkijoilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Uutena asiana tämän syyskuun hausta alkaen on se, että Akatemia edellyttää myös tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista jatkokäyttöä varten.

Jatkossa kaikkien Akatemian rahoitusta saavien hankkeiden on noudatettava avoimen tieteen käytäntöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden edistämiseen. Rahoitettujen hankkeiden tulee tallettaa ja avata hankkeensa tutkimusaineisto oman tieteenalansa kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa. Tähän tarkoitukseen on tarjolla avoimen tieteen ja tutkimuksen palveluita, joita hyödyntämällä rahoitusta hakevat voivat vastata Akatemian asettamaan vaatimukseen aineistojen avaamisesta. Tutkimusaineistojen avaaminen tulee toteuttaa tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen.

Ruutukaappaus AVAA-palvelun etusivulta

DMPTuuli auttaa aineistonhallinnassa

Rahoitushakemukseen tulee liittää aineistonhallintasuunnitelma, jossa esitetään aineiston hallintaan, säilytykseen, avaamiseen ja oikeuksiin liittyvät asiat. Suunnitelmassa on hyvä konkretisoida sitä kertomalla, millaisia palveluita aineistonhallinnassa ja aineistojen avaamisessa aiotaan hyödyntää. Aineistonhallintasuunnitelman voi tehdä DMPTuuli-palvelussa. Lue lisää DMPTuulista.

Ruutukaappaus DMPTuuli-palvelun etusivulta

 

Säilytä aineistot turvallisesti

Yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden tai terveystieteiden aloilta syntyvää aineistoa kannattaa tarjota Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon säilytettäväksi, jolloin voi hyödyntää Tietoarkiston laajoja asiantuntijapalveluita aineistonhallinnassa. Vastaavasti Kielipankki arkistoi kieliaineistoja ja huolehtii niiden saatavuudesta sovitusti.

Tutkimusdataa miltä tahansa alalta voi tallentaa IDA-säilytyspalveluun. Suomen Akatemian rahoittamille hankkeille ja tutkijoille on taattu vähintään kahden teratavun käyttöoikeuden opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Lisätilaa voi hakea vuosittain järjestettävissä lisäoikeushauissa. IDA-palvelussa aineistojen avoimuutta voidaan rajoittaa tarvittaessa niin, että aineistot voi jakaa vain projektiryhmän kesken, avata pyynnöstä saataville tai asettaa täysin avoimiksi.

Kuvaile ja avaa aineistoja

Tutkimusaineistot voi kuvailla Etsin-palvelussa. Näin aineistoille saa pysyvän tunnisteen ja aineistoon voidaan viitata esimerkiksi julkaisuissa ja Akatemian loppuraportissa. Etsin- palvelussa voi julkaista ja sen kautta voi lisensoida ja jakaa hallitusti aineistoja, jotka on tallennettu IDAan. Mikäli tutkimus synnyttää tutkimusaineistoja, joihin liittyy sovelluksia, rajapintajakelutarpeita yms. kannattaa pyrkiä hyödyntämään AVAA-palvelua.

Akatemian haussa nyt esiin nousevaan avoimuuden haasteeseen vastaaminen edellyttää suunnitelmallista aineistonhallintaa. Avoin tiede toteutuessaan edistää tieteellisen tiedon syntymistä ja helpottaa sen jatkokäyttöä. Olemassaolevia palveluita kannattaakin hyödyntää sekä oman hankkeen aineistojen hallintaan että muiden tarjoamien aineistojen käyttöön saamiseen. Tutkimusaineistojen avaamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on huomioida avoimuuden vaatimukset jo tutkimuksen alkuvaiheessa, suunnitella aineistonhallinnan käytännöt projektissa ja toteuttaa näitä elävänä osana tutkimustyötä.

 

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä