Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Periaatteista tukea ATT-palveluiden kehitykseen

ATT-asiantuntijaryhmä hyväksyi vuoden 2015 lopulla palvelutyöryhmän viime vuonna valmistelemat ATT-palveluperiaatteet. Ne on julkaistu ja nyt on aika ryhtyä soveltamaan niitä.

Palveluperiaatteet ovat luonteeltaan suosituksia avointa tiedettä ja tutkimusta tukeville palveluille sekä palveluiden kehittämiselle. Kehitystyössä tulee vastaan valinnan paikkoja, joissa pitää tehdä ratkaisuja johonkin suuntaan ja silloin palveluperiaatteista voi saada tukea suunnan valitsemisessa. Palveluiden erityispiirteet, kuten vaikkapa sensitiivisten aineistojen käsittely, on syytä huomioida periaatteiden hyödyntämisessä.

Periaatteiden keskeinen punainen lanka on se, että ATT:n piirissä tuotetut palvelut tukevat käyttäjälähtöisesti tutkimusta ja tutkimusprosessin avoimuutta tiedon koko elinkaaren aikana. Jos toisen noston periaattesta haluaa ottaa esille, niin se on palveluiden yhteentoimivuuden aito tukeminen, mikä parhaimmillaan yksinkertaistaa ja tehostaa palveluiden käyttöä ja tuottamista. Nämä asiat on hyvä saada näkyviin niin teknologiavalinnoissa, käyttöehdoissa kuin palvelunhallinnassakin.

Palveluiden on oltava myös luonteeltaan jatkuvia, niin ettei tutkijoille jää epäselvyyttä tietojen säilyvyydestä. Tähän liittyy luontevasti myös ajatus siitä, että myös palveluiden kehittäminen on jatkuvaa.

Tarkoitus on se, että näitä palveluperiaatteita käytetään ATT-palveluiden tuotannossa ja kehityksessä, niiden tuottajasta riippumatta. Toistaalta on tietysti niinkin, että jos esimerkiksi joku korkeakoulu haluaa niitä soveltaa omassa palvelutuotannossaan, niin ei sillekään mitään estettä ole. Palveluperiaatteet on lisenssoitu CC BY 4.0 -lisenssillä.

Käyttäjäryhmäksi periaatteissa on rajattu tarkoituksellisen väljästi suomalainen tutkimusyhteisö. Näin ihan siksi, että periaatteilla ei haluta tiukasti rajata käyttäjiä ulos palveluista, joiden yksi motiivi on avoimuuden ja tiedon jakamisen edistäminen.

Alkaneena vuonna 2016 palvelutyöryhmä ottaa asialistalleen palveluperiaatteiden toteutumisen seurannan ja pyrkii omilla keinoillaan tukemaan olemassa olevia palveluita periaatteiden hyödyntämisessä. Esimerkiksi uusi asia palveluperiaatteissa ovat palvelulupaukset, joita ATT-palveluilla ei aikaisemmin ainakaan järjestelmällisessä muodossa ole ollut. Nykyisten palveluiden jatkuvuussuunnitelmat ja mittarit ovat uudehkoja asioita nekin.

ATT-palveluperiaatteet ovat voimassa hankkeen loppuun eli vuoteen 2017 asti.

Palveluperiaatteet avointiede.fi:ssä

 

CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä