Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Pehmeillä taidoilla kova vaikutus

Meri- ja geotieteistä valmistuneet ovat tulevaisuudessa kasvavan paineen alla, koska heidän alansa tutkimuskysymyksillä on huomattavaa merkitystä yhteiskunnallisen muutoksen kannalta. Jopa perustutkimuksella, joka keskittyy ympäristön ja maailmankaikkeuden perusprosesseihin, on tarve perustella tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tutkimuksen arviointikriteereissä paino siirtyy poispäin klassisesta impaktikertoimesta (IF) tai vertaisarvioitujen julkaisuiden määrästä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta korostetaan (esim. REF 2020 Yhdistyneessä kuningaskunnassa). Onkin kysyttävä, ovatko nykyiset vastavalmistuneet, tulevat tutkijat, riittävän valmiita käsittelemään tätä muutosta?

Perinteisesti termin ”pehmeät taidot” alle niputetaan ne tutkijalle olennaiset taidot, jotka ovat huippututkimukseen liittyvän kovan substanssiosaamisen, tieteelliseen tarkkuuteen ja menetelmiin liittyvän osaamisen ulkopuolella. Näitä pehmeitä taitoja ovat esimerkiksi miten muotoillaan argumentti, miten kirjoitetaan tieteellinen julkaisu ja miten keskustellaan tieteestä populaaristi. Samoja taitoja voidaan soveltaa, kun tutkimus liitetään yhteiskunnallisten haasteiden kontekstiin. Yhtä lailla pehmeitä taitoja tarvitaan silloin, kun kirjoitetaan seuraavaa kilpailukykyistä hakemusta, markkinoidaan omaa tutkimusideaa ja hankitaan resursseja tutkimusryhmän kokoamiseksi mielenkiintoisen tutkimusaiheen tiimoille.

Ivo Grigorov, DTU Aqua​
Ivo Grigorov, DTU Aqua​

Tällaiset "pehmeät taidot" voivat vaikuttaa konkreettisesti tutkijan urakehitykseen ja tämä vaikutus on hyvin mitattavissa, mutta näitä taitoja tarjotaan harvoin järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti tutkijakouluissa.

Avoin tiede on yksi näistä "pehmeistä taidoista". Avoimessa tieteessä kyse on esteiden poistamisesta ja kreditin antamisesta tutkimusprosessille ja tutkimustuloksille, sekä julkaistuille että julkaisemattomille. Avoin tiede myös parantaa tutkimuksen läpinäkyvyyttä ja toistettavuutta ja se on täysin integroitu tutkimusprosessiin kaikilla tieteenaloilla.

Tästä huolimatta väärinkäsitys siitä, mitä avoin tiede tarkoittaa ja mitä avoin tiede tarjoaa tutkimuksen ydinarvoille, estää tutkijoita, tutkimusjohtajia ja instituutioita täyttämästä täysin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vaatimusta.
 

​


Avoin tiede voi saada aikaan mitattavissa olevan eron siinä, mitä tutkija ja tutkimuksen rahoittaja pitävät tärkeänä, ja muuntaa pehmeän taidon kovaksi vaikutukseksi.

Suomen avoimen tieteen tiekartta julkaistiin viime vuoden marraskuussa ja tämän kevään aikana sarja Ivo Grigorovin lyhyitä artikkeleita esittelee avoimen tieteen konkreettisia hyötyjä kaikille sidosryhmille. Hyötyjiä tiedon muodostamisen prosessissa ovat: tutkimusinstituutiot, tutkimusjohtajat, akateeminen väki ja viimeisenä muttei vähäisenä, tulevat tutkijat, joka nyt opiskelevat tutkijakouluissa.

Ivo Grigorov,  @OAforClimate
Research Secretariat
Technical University of Denmark
Institut for Akvatiske Ressourcer

FOSTER (Facilitate open science training for european research) Consortium Members
www.fosteropenscience.eu, @fosterscience

CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä