Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

ORCID-tunniste helpottaa tutkijan arkea

Tutkijan oma yksilöllinen tunniste auttaa erottamaan samannimiset tutkijat toisistaan ja linkittämään tutkimustyön tuotokset tekijäänsä. Myös esimerkiksi kustantajat voivat linkittää julkaisuja tunnisteeseen ja työntää julkaisutietoja ORCID-tietokantaan, josta ne voivat olla myös muiden poimittavissa. Tutkija päättää itse kuka tietoja ORCID-järjestelmässä voi täydentää, katsella ja käyttää. ORCID-tunnisteita voi puolestaan käyttää useissa tutkimustieto-, julkaisu- ja tutkimusaineistoarkistoissa ja käyttömahdollisuudet ovat kovassa kasvussa. Pitemmän päälle tunnisteen käytön toivotaan helpottavan esimerkiksi tutkijan omien julkaisutietojen hallintaa huomattavasti.

Suomeen suunnitteilla olevasta kansallisesta ORCID-konsortiosta kiinnostuneet tahot kokoontuivat keskustelemaan sopimuksista ja yhteistyön muodoista Helsingissä 22.4.2016. Yhteistyöhön on osoittanut kiinnostuksensa jo 19 organisaatiota. Paikalla oli myös ORCID-järjestön Euroopan aluejohtaja Josh Brown, joka kertoi muun muassa tunnisteen menestyksekkäästä lanseerauksesta Italiassa. ORCID on organisaatioista koostuva voittoa tavoittelematon yhteisö, joka hyödyntää avointa koodia ja avoimia rajapintoja. Suomen konsortiojäsenyyden on kaavailtu alkavan kesäkuun 2016 alusta. Hanketta koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.


Suomessa tutkija hankkii itse itselleen ORCID-tunnisteen ja sen voi vastaisuudessa myös yhdistää haka-tunnukseen. Laajempi käyttöönotto vaatii siis aktiivista tiedottamista. Tutkijatunniste.fi -verkkosivusto onkin nyt avattu ja sitä täydennetään edelleen. Itse tunnisteen hankkiminen on vaivatonta ja kestää vain hetken.

 

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä