Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Öppenhet i vetenskap – stora och små steg framåt

Grunden till fungerande verksamhet och en tydlig identitet bygger på gemensamt överenskomna värden. När vi nyligen förnyade vår strategi vid Åbo Akademi (ÅA) för perioden 2015-2020 lyftes mångfald, öppenhet, djärvhet, delaktighet och hållbarhet som gemensamma värden för vårt universitet. Speciellt glad är jag över att öppenheten är ett av värdena för oss vid ÅA. Hela strategin togs fram genom en öppen process i samverkan med akademins studenter och personal. En aktiv och öppen kommunikation mellan alla nivåer och enheter är också en förutsättning för att alla som studerar och arbetar vid akademin ska bli delaktiga i strategins förverkligande.

Niklas Sandler, vicerektor för forskning, Åbo Akademi

Forskningens frihet, kunskapens fria tillgänglighet och universitetets öppenhet inåt och utåt är grundläggande värden för ÅA och understryks i också i strategin. Vi framhäver att inom vår forskning och våra utbildningar eftersträvar och värdesätter vi dialog och samarbete med organisationer och aktörer utanför ÅA. Dessutom sätter vi förstås värde på en öppen och ärlig intern kommunikation.

Synnerligen glädjande är det att ÅA tog ett kliv framåt hur vi resonerar över och hur vi skall jobba vidare med öppenhet i vetenskap. Vår strategi säger att i enlighet med principerna för öppen vetenskap skall Åbo Akademi främja transparenta modeller i den vetenskapliga forskningen bl.a. genom att göra forskningsresultat, metoder för forskning och forskningsdata öppet tillgängliga.

Det här kräver ännu mycket arbete inom organisationen, men vi fick en bra start i höst med ett seminarium som behandlade UKM:s Open Science vägkarta, arkivering av artiklar, open access, och öppenhet gällande forskningsdata. Vi jobbar ivrigt vidare med att öka kunskapen inom organisationen. En arbetsgrupp för Open Science skall konkret försöka arbeta med alla infallsvinklar gällande öppen vetenskap där datapolicy ligger högt på agendan.
Vi jobbar vidare – ett stort steg var att få öppenheten som en grundpelare i verksamheten på strategisk nivå vi försöker ta små snabba steg framåt för att få öppenheten till en fördel för vetenskapens framgång.

Åbo Akademis strategi 2015-2020

 

CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä