Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016 - artikkeleita avoimesta tieteestä ja koulutuksesta

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016.  Avoin tiede ja avoin koulutus? sisältää neljä vertaisarvioitua ja viisi yleistajuistettua avoimeen tieteeseen ja koulutukseen liittyvää artikkelia. Opiskelijatutkimusverkoston toimittama vuosikirja julkaistiin 12.9. ja se on vapaasti luettavissa ja ladattavissa www:stä.

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja -julkaisusarja kokoaa yhteen alan tutkimusta sekä edistää tutkimusalan näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Se tarjoaa julkaisufoorumin niin alan tutkijoille kuin tutkimustiedon hyödyntäjillekin.

Vertaisarvioidut artikkelit

  • Koulutuksen ja digitalisaation reunamilla? – Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan (VALMA) koulutuksen opiskelijoiden tulevaisuuden taidot (Meri-Tuulia Kaarakainen & Marjut Muhonen)
  • Jaettua tietoa ja asiantuntijuutta etsimässä – Analyysi tieteidenvälisen opinnäyteryhmän yhteisöllisen oppimisen prosessista (Merja Laitinen & Tuija Turunen)
  • Y-sukupolven opiskelijoiden kriittiset koulutuskäsitykset ja sukupolviajattelu korkeakoulutuksen kehittämisessä (Jyri Lindén, Johanna Annala & Marita Mäkinen)
  • Dialogitentti edistää yhteisöllistä oppimista ja jaetun asiantuntijuuden kehittymistä (Eeva-Riitta Ylinen, Marja-Anneli Hynynen, Irma Mikkonen & Riitta Turjamaa)

Yleistajuiset artikkelit

  • Korkeakoulujen avoimet innovaatioallianssit ja -yhteisöt (Juha Kettunen)
  • Kaikille avoin koulutus? – Oppimisvaikeuksiin ja mielenterveysongelmiin liittyvät opiskeluvaikeudet ja tuen tarpeet nuorilla ja aikuisilla (Johanna Korkeamäki & Helena Haikonen)
  • Opinnäytetöiden julkisuus (Kari K. Lilja)
  • Eurostudent V -tutkimus kertoo opiskelusta Euroopassa ja korkeakoulutuksen saavutettavuudesta (Johanna Moisio)
  • Avoimuuden lisääminen ammattikorkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä (Seliina Päällysaho, Anne Kärki, Eero Pekkarinen & Riitta Rissanen)

Edelliseen, vuoden 2014 Opiskelijatutkimuksen vuosikirjaan voit tutustua Opiskelijatutkimusverkoston sivuilla.

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016. Avoin tiede ja avoin koulutus? (toim. Simo Pihlajaniemi, Nina Haltia, Mette Ranta, Anita Saaranen-Kauppinen & Ilkka Väänänen).

 

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä