Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Open Science – OECD

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD tekee selvityksiä, esittelee parhaita käytäntöjä sekä antaa suosituksia talouskasvun, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseksi. OECD:n kuuluu 34 jäsenmaata. Tällä hetkellä käynnissä olevan OECD:n Open Science -projektin puitteissa kartoitetaan hyviä käytäntöjä avoimeen tieteeseen liittyen.

Avoimen tieteen periaatteita ja käytäntöjä noudattaen pyritään julkisen rahoituksen tutkimukset saamaan mahdollisimman laajasti sekä tutkijayhteisön, yhteiskunnan että yritysmaailman käyttöön. Eri maiden hyviä käytäntöjä sekä pullonkauloja avoimeen tieteeseen liittyen kartoitetaan OECD:n Open Science –projektissa. Projekti kuuluu osana OECD:n TIP-työryhmää (OECD Working Party on Technology and Innovation Policy). Projektin puitteissa selvitetään myös avoimen tieteen sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä sekä sen vaikutuksia innovaatioiden syntymiseen.  

Projektissa mukana olevat maat (Suomi mukaanlukien) tuottavat yhteistyössä selvitysraportin avoimen tieteen hyvistä käytännöistä.  Raportti julkaistaan keväällä 2015. OECD selvittää myös samalla mahdollisuuksia suositusten muodostamiseksi hyviksi todetuista käytännöistä. Projekti luo myös siihen osallistuville maille mahdollisuuden muodostaa yhteisiä käytäntöjä ja standardeja sekä luoda erilaisia yhteistyömuotoja avoimen tieteen ympärille.

 

Lähde: OECD

Kuva: OECD/Michael Dean​
Kuva: OECD/Michael Dean​

 

CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä