Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

OKM edistää ORCID-tutkijatunnisteen käyttöönottoa Suomessa

ORCID-tutkijatunniste tarjoaa tutkijan käyttöön yksilöivän tunnisteen, numerosarjan. Tunnisteen avulla tutkija voi identifioida omat tuotoksensa itselleen ja näin parantaa niiden kansainvälistä ja kansallista näkyvyyttä. Tunnisteen kytkeminen erilaisiin palveluihin ja järjestelmiin helpottaa tutkijan työtä, kun tietojen siirtäminen automatisoituu ja nopeutuu. Maailmassa on tällä hetkellä jo noin 1,7 miljoonaa tutkijaa, jotka ovat luoneet itselleen ORCID-tutkijatunnisteen ja sen käyttö laajenee koko ajan.

Useat maat ovat ottaneet ORCIDin käyttöön kansallisen tason tutkijatunnisteena. Esimerkiksi Portugalissa ja Italiassa tunniste on otettu laajamittaisesti käyttöön kansallisen tutkimuksen arvioinnin yhteydessä. Muun muassa Tanska, Italia, Australia ja Iso-Britannia ovat hankkineet tai hankkimassa kansallista ORCID-konsortiojäsenyyttä. Useat tutkimusrahoittajat (esim. Iso-Britanniassa WellcomeTrust, Ruotsissa Vetenskaprådet) edellyttävät rahoitusta hakevilta tutkijoilta ORCID-tunnistetta pakollisena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää ORCID-tutkijatunnisteen käyttöönottoa Suomessa keskitetysti CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen kautta. Käyttöönoton edistämiseksi on perustettu kansallinen yhteistyöryhmä, jonka jäseniksi voivat ilmoittautua kaikki kiinnostuneet. CSC koordinoi kansallista ORCID-konsortiojäsenyyttä, kartoittaa siitä kiinnostuneita organisaatioita ja tarjoaa tukea organisaatioille tunnisteen käyttöönottoon.

CSC on hakenut ORCID-organisaatiojäsenyyttä, ja seuraavaksi jäsenyys on tarkoitus laajentaa konsortiojäsenyydeksi, johon mukaan voivat liittyä kaikki kiinnostuneet organisaatiot. Konsortiossa kukin organisaatio kustantaa jäsenmaksunsa itse (vuosimaksu on 5 000 – 6000 USD mukaan liittyvien organisaatioiden määrästä riippuen). CSC lähettää loppuvuodesta korkeakouluille, muille tutkimusorganisaatioille sekä palveluntarjoajille tiedustelun konsortioon liittymisestä. CSC pilotoi yhteistyössä ORCID-organisaation kanssa orcid.org-verkkosivuston alle toteutettavaa kansallista sivustoa, joka on suunnattu Suomessa toimiville tutkijoille ja organisaatioille. Suomalaisten organisaatioiden käyttöön tuotetaan lisäksi muutakin suomen-, ruotsin- ja englanninkielistä viestintämateriaalia.

ORCID-tunnisteen käyttöönoton edistämiseksi ja tueksi on perustettu kansallinen yhteistyöryhmä, joka toimii Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston (TUHA) alla. Ryhmän puheenjohtajana toimii Aija Kaitera Helsingin yliopistosta ja sihteerinä Anne Björklund (CSC). Ryhmän tehtävänä on mm.

  • jakaa kokemuksia ORCID-tunnisteen käyttöönotosta
  • keskustella ORCID-ryhmäjäsenyyteen ja yhdistämispalvelun kehittämiseen liittyvistä asioista
  • välittää tietoa ORCIDin kansainvälisestä ja kansallisesta kehityksestä.

Työryhmän jäseniksi voivat ilmoittautua kaikki kiinnostuneet (ilmoittautumislomake). Ryhmän ensimmäinen kokous järjestetään 10.12.2015 klo 9-11.

Lisätietoja

 

CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä