Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Näkökulmia avoimeen kansalaistieteeseen: Mikroartikelikutsu

Open Knowledge Finlandin ja Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen yhteistyöstä syntynyt Avoin kansalaistiede -selvityshanke pyytää ehdotuksia kansalaistiedeaiheisista mikroartikkeleista julkaistavaksi ATT-hankkeen Portti-verkkolehdessä ja käytettäväksi selvityksen materiaalina. Avoin kansalaistiede -hanke maksaa julkaistuista mikroartikkeleista pienen kirjoituspalkkion. Mikroartikkelit tullaan julkaisemaan Creative Commons BY 4.0 lisenssillä.

Mikroartikkelien avulla halutaan syventää ymmärrystä kansalaistieteen mahdollisuuksista. Erityisesti niiden kautta haetaan ideoita Avoin kansalaistiede -selvityshankkeen osana tuotettaviin kansallisiin toimenpidesuosituksiin. Lämpimimmin toivotamme tervetulleiksi kirjoitukset, jotka esittävät perustellen jonkin käytännönläheisen esimerkin tutkimuksen ja kansalaisten välisestä vuoropuhelusta tai sen korjattavissa olevasta esteestä. Kyseessä ei ole kilpailu. Artikkelikutsun tavoitteena on synnyttää keskustelua kansalaistieteestä sekä koota tietoa ja tuottaa ideoita aiheesta.

Kuva: Evan Kirby CC0

Mikroartikkelikutsun aikataulu

  • Mikroartikkeliabstraktit sunnuntai-iltaan 16.10.2016 mennessä
  • Valittujen mikroartikkelien kirjoittajille ilmoitetaan 31.10.2016 mennessä
  • Valmiin mikroartikkelin määräaika on sunnuntai-iltaan 20.11.2016 klo 24 mennessä.

Lisätietoja:

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä