Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Montrealin neurologinen instituutti avoimen tieteen edelläkävijänä

Science-lehti kertoo Kanadassa sijaitsevan McGillin yliopiston Montrealin neurologisen instituutin ja sairaalan (MNI) alkavan julkaista tuloksensa ja aineistonsa verkkoon kaikkien vapaasti saataville. Science-lehden haastatteleman instituutin johtajan Guy Rouleaun mukaan MNI on ensimmäinen akateeminen tieteellinen instituutti, jonka toiminta perustuu avoimen tieteen periaatteeseen. Instituutti on jo aloittanut laajan biopankkinsa ja avoimen lähdekoodin ohjelmistonsa julkistamisen.

Montrealin neurologinen instituutti. Kuva Phil Roeder / Flickr CC BY.

Tutkimusongelmien monimutkaisuuden vuoksi instituutin tutkimuksen kohteina oleviin aivosairauksiin syntyy uusia hoitokeinoja turhauttavan hitaasti. Datan ja tulosten avoimen julkaisemisen toivotaan tarjoavan ratkaisuja tehostamalla tutkimusta, edistämällä tulosten soveltamista käytäntöön sekä vähentämällä turhia toistokokeita. Instituutti pyrkii myös levittämään avoimen tieteenteon periaatteita vaatimalla niiden noudattamista yhteistyökumppaneiltaan.

Muutos instituutin avoimuuden periaatteissa on tapahtunut nopeasti: vuoden konsultaation jälkeen avoin tieteenteko on saanut laajaa kannatusta instituutin henkilökunnan parissa. Seuraavan puolen vuoden aikana eri yksiköt selvittävät miten avoimuuden periaatteita sovelletaan mahdollisuuksien mukaan käytäntöön. Käytäntöjen syntymisen jälkeen MNI kerää tietoa niiden toimivuudesta mittaamalla esimerkiksi kuinka paljon avoimia aineistoja hyödynnetään sekä kuinka nopeasti uusia hoitomuotoja ja tuotteita syntyy.

Alan käytännöistä poiketen MNI ei myöskään aio vaatia patentteja tuleville löydöksilleen. Science-lehden mukaan instituutin neurologi Lesley Fellows kertoo potilaiden tietoturvan lisäksi toiminnan taloudellisen kannattavuuden herättäneen henkilökunnan parissa jonkin verran huolta, mutta mahdollisista haasteista huolimatta hän katsoo avoimen tieteenteon olevan tutkijoille moraalinen velvoite. Rouleau näkee asian samoin: instituutin tehtävänä ei ole rahanteko, vaan tieteen edistäminen.

Lähde: Science 351(6271):329-329

CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä