Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Miten tarjota tutkijoille tarvittavat avoimen tieteen taidot?

Euroopan komission työryhmä julkisti raporttinsa avoimesta tieteestä tutkijoiden koulutuksessa ja tutkijanuran kehittymisessä. Jotta avoimesta tieteestä tulisi tieteen valtavirtaa, tutkijat tarvitsevat koulutusta asianmukaisissa taidoissa ja ammatillista kehittymistä tutkijanuran kaikissa vaiheissa.

Avoimen tieteen ympyrä. Kuva: Euroopan komissio.

Työryhmä selvitti tieteen nykytilaa kyselyllä vuoden 2017 maaliskuun ja toukokuun välissä. Kyselyyn vastasi 1277 tutkijaa. Kyselyn perusteella suurin osa tutkijoista ei tunne avoimen tieteen käsitettä. Avoimen tieteen osa-alueista avoin julkaiseminen on parhaiten tunnettu ja avoimen datan hallinnan käytäntöjä kohtaan on suurta kiinnostusta. Kyselyyn vastanneiden tutkijoiden mukaan koulutusta ei ole laajasti tarjolla. Kolme neljästä tutkijasta ei ole osallistunut avointa julkaisemista tai avointa dataa käsitteleville kursseille. Suurin osa tutkijoista pitää datanhallintaa tärkeänä tutkimukselleen, mutta organisaatiotasoinen tuki datan säilytykseen ja tarvittavat infrastruktuurit ovat puutteellisia. Tässä raportissa ei ole maakohtaista vertailua, mutta vastauksista on helppo havaita, että Suomessa on herätty aikaisin avoimen tieteen edistämiseen ja tilanne on parempi kuin monessa muussa maassa.

Kaikkia koskettavana tavoitteena on varmistaa, että avoimen tieteen taidoista tulee erottamaton osa tutkijoiden normaalia koulutusta ja urankehitystä, jopa tutkijan uran alkuvaiheessa. Tarvittavat taidot avoimeen tieteeseen on tunnistettu. Näitä ovat mm. avoimen julkaisemisen taidot, avoimen datan ja datanhallinnan taidot, taito mahdollistaa tutkimuksen tekeminen ammattimaisesti ja erilaiset kansalaistieteeseen liittyvät taidot.

Toimet avoimessa tieteessä pitäisi huomioida ja palkita rekrytoinneissa ja tutkimusrahoittajien arviointikriteereissä

Työryhmä esittää keskeisiä suosituksia parantaakseen avoimen tieteen taitoja tutkimusyhteisössä. Näissä suosituksissa ovat mukana mm. avointa tiedettä tukevat politiikat ja ohjeistukset, tietoisuuden nostaminen, tutkijoiden koulutus ja organisaatioiden tarjoama tuki. Myös tutkijan urankehitys huomioidaan: toimet avoimessa tieteessä pitäisi huomioida ja palkita rekrytoinneissa ja tutkimusrahoittajien arviointikriteereissä.

Lisätietoja:

Euroopan komissio. Providing researchers with the skills and competencies they need to practise Open Science. Report of the Working Group on Education and Skills under Open Science, July 2017.

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä