Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Menestystarinoita avoimista aineistoista ja ohjelmistoista

Avoin tieto on julkista tietoa ja dataa, jota kuka tahansa voi käyttää vapaasti eri tarkoituksiin luvallisesti ja maksutta. Avaamalla julkisia tietoja tällä tavoin luodaan mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle ja innovatiivisille palveluille, kansalaisvaikuttamiselle ja demokratialle, hallinnon tehostamiselle sekä koulutukselle ja tutkimukselle.

Valtioneuvoston kanslian järjestämän Avoin Suomi 2014 -messujen verkkosivuilla on katseltavissa 19 videota menestyksekkäistä hankkeista, joissa avoin tieto on keskeisessä asemassa:

 • Blindsquare on lisätyn todellisuuden puhuva GPS-sovellus näkövammaisille
 • Metlan metsäninventointimenetelmä
 • SISu-projekti (Sequencing Initiative Suomi), suomalaista geenisekvenssidataa lääketieteelliseen tutkimukseen
 • Pharmarket on lääke- ja terveysalan markkinatietopalvelu
 • Finna tuo Suomen kirjastojen, museoiden ja arkistojen aarteet verkkoon kaikkien ulottuville
 • Tassu on luonnossaliikkujan vuorovaikutteinen karttasovellus Suomen luontokeskus Haltiassa
 • Findikaattori tarjoaa ajantasaista ja käyttäjäystävällistä tietoa yhteiskunnan keskeisistä ilmiöistä
 • HisKi on sukututkijoiden ja historiantutkijoiden apuväline
 • Maanmittauslaitos avasi vappuna 2012 kaikki valtakunnalliset maastotietoaineistonsa vapaasti käytettäviksi
 • Elmer on avoimen lähdekoodin monifysikaalinen simulointiohjelmisto
 • Pienriistaseurantojen tietopalvelu
 • Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan pilottihanke, jossa hallituksen esitys maastoliikennelaista avattiin yleisölle työstettäväksi
 • COSS ry & Open Knowledge Finland ry puhuvat avoimen tiedon ja avoimen lähdekoodin yhdistämisen hyödyistä
 • Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmoinnin MOOC on kaikille avoin ja maksuton verkkokurssi
 • CitySDK käyttöliittymä
 • Ilmatieteen laitos avasi kaikki omistamansa aineistot avoimena datana
 • Järviwiki on kaikkien järvistä kiinnostuneiden yhteinen verkkopalvelu
 • Linked Open Data Finland on huipennus kansalliselle tutkimushankesarjalle, joka loi perustan suomalaisen semanttisen webin avoimelle tietoinfrastruktuurille
 • Datademo, Open Knowledge Finlandin projekti julkisen rahoituksen ohjaamisesta avoin datan aloitteille.