Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Kuvien käytöstä ja avoimesta tieteestä

Syksyllä 2017 käynnistettiin ImagOA eli Avoin tiede ja kuvien käyttö -hanke, joka luo oikeudellisia mahdollisuuksia yliopistoissa ja korkeakouluissa luotujen materiaalien jatkokäytölle ja niiden avaamiselle. Hankkeessa on pidetty webinaareja sekä luotu ImagOA-opas, johon on koottu kattava luettelo kuva-aineistoja, ohjeistus viittauskäytännöistä sekä kerrottu oikeudellisista edellytyksistä materiaalin avoimelle jakamiselle.

Opas on lisensoitu CC BY -käyttöluvalla. Oppaan toivotaan leviävän mahdollisimman laajalle korkeakoulujen käyttöön. Englannin- ja ruotsinkieliset versiot valmistuvat keväällä.

Mitä tulee huomioida, jos materiaalin haluaa laittaa avoimeen verkkoon?

Tekijänoikeus ja tietosuoja määrittävät juridiset reunaehdot materiaalien avoimelle jakamiselle. Lisäksi tulee huomioida muun muassa hyvää tieteellistä käytäntöä koskevat ohjeistukset. Kuvien käyttö ja jatkokäyttö materiaaleissa kannattaa suunnitella etukäteen. Kunkin kuvan kohdalla tulee tehdä tapauskohtainen arvio sallitun käytön edellytyksistä:

1. Tekijänoikeus

Materiaaleihin syntyy tekijänoikeus tekijälle. Materiaalin tallentaminen tietoverkkoon ja jakelu tietoverkossa merkitsee aina sekä kappaleen valmistamista että yleisön saataville saattamista, jotka kuuluvat tekijän yksinoikeuden alaan. Tekijänoikeudella suojatun materiaalin laittaminen verkkoon edellyttää siksi siis soveltuvaa poikkeussäännöstä tai oikeudenhaltijalta saatua lupaa, mikäli tekijänoikeus on voimassa.

Tekijänoikeuden huomioiminen tapahtuu hyödyntämällä muiden oikeudenhaltijoiden kuvia tekijänoikeuslain mukaisen poikkeussäännöksen tai muun jaon sallivan luvan, kuten CC BY -lisenssin nojalla. Oman materiaalin käyttö ja jatkokäyttö optimoidaan puolestaan valitsemalla materiaalille Creative Commons standardikäyttölupa.

CC BY -käyttölupa antaa aineistoille laajimman käyttöluvan, jonka nojalla materiaali on mahdollista jakaa myös sosiaalisessa mediassa. On huomioitava, että tällöin myös muiden oikeudenhaltijoiden kuvien on tullut tapahtua CC BY -lisenssin tai muun lisensoimisen sallivan luvan nojalla. Jos kuvia on hyödynnetty tekijänoikeuslain 25 §:n nojalla, voi materiaalin jakaa korkeakoulun avoimessa verkossa ja lisensoida se esimerkiksi CC BY NC -lisenssillä, koska tekijänoikeuslain 25 § soveltuu ainoastaan kuvien käyttöön ei-kaupallisessa tarkoituksessa:

2. Tietosuoja

Materiaalit, joissa on tunnistettavia henkilöitä, sisältävät henkilötietoja. Tällöin valokuvia kuvatessa ja niitä julkaistaessa tulee ottaa huomioon yksityisyydensuojaa sekä henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö. Tärkein henkilötietojen suojaa käsittelevä säädös on tietosuoja-asetus. Yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen suojaa käsitellään lisäksi useissa kansallisissa laeissa ja rikoslaissa.

Käytännössä tietosuojan huomioon ottaminen tapahtuu informoimalla kuvassa olevia tunnistettavia henkilöitä kuvien käytöstä ja jatkokäytöstä. Esimerkiksi luennoilla kuvaamisesta ja kuvien julkaisusta avoimessa verkossa voi tiedottaa kurssille ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin kuvien ottaminen ja julkaisu on myös etukäteen suunniteltu.

 

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä