Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Kun käsitteet kohtaavat

Mitä on tutkimus? Määrittelyhaasteen ottivat vastaan Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen ja Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston toimijat yhdistämällä osaamisensa ja voimansa tutkimuksen sanaston tuottamiseksi. Sanat ovat merkittävä osa jokapäiväistä jutusteluamme ja keskeinen työväline monissa tehtävissämme. Tarvitsemme sanastoja vuorovaikutukseen ja viestintään toistemme kanssa, mutta digiaikana myös turvaamaan järjestelmien käsittelemien tietojen semanttisen yhteentoimivuuden.

Sanaston tarkoituksena on antaa tietoa reaalimaailmamme ilmiöistä, asioista ja esineistä ja niiden välisistä suhteista. Viittaamme näihin ilmiöihin käsitteillä ja nimeämme ne termein, tuttavallisemmin ”sanoin”. Sanasto kantaa tietyn erikoisalan, esimerkiksi tutkimuksen ja sen tuen ja hallinnon, merkitykset ja on yhteinen sopimus kielenkäytöstä tässä kontekstissa.

Sanastotyön systemaattisin menetelmin määritelty sanasto istuu muiden sanastojen joukkoon ja voidaan linkittää niihin. Avoimesti julkaistu, laadukas sanasto on arvokas yhteistyön ja yhteentoimivuuden mahdollistaja. Sanastotyössä tarvitaan siis paitsi tutkimuksen sekä sen tuen ja hallinnon kielenkäytön ja toiminnan tuntemusta, myös terminologisten menetelmien osaamista. Osallistu sinäkin kommentoiden Viima-palvelussa.

CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä