Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Kansallinen konsortio edistää ORCID-tutkijatunnisteen käyttöä

Toukokuussa perustettuun, 1.6.2016 jäsenkautensa aloittavaan, kansalliseen ORCID-konsortioon on liittynyt 12 suomalaista tutkimusorganisaatiota sekä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta myös konsortion koordinaattorina.

Tutkimusorganisaatioista konsortioon ovat liittyneet: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Ilmatieteen laitos, Jyväskylän yliopisto, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Taideyliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Kansallisen tason yhteistyön tavoitteena on lisätä ORCID-tutkijatunnistejärjestelmän tunnettuutta ja edistää sen käyttöönottoa tutkijalle tarjottavissa sähköisissä palveluissa. Tavoitteena on myös tunnistaa ORCID-tunnisteen hyötyjä sekä sujuvoittaa tietovirtoja ja vähentää ajan mittaan manuaalista työtä sekä parantaa tutkimustuotosten näkyvyyttä.

Mitä hyötyä tutkijalle on ORCID-tunnisteen käytöstä?

ORCID parantaa tutkijan kansainvälistä näkyvyyttä sekä helpottaa tiedonsiirtoa organisaatioiden ja palveluiden välillä. ORCID-tunniste on tutkijan pysyvästi yksilöivä numerosarja, joka ratkaisee mm. nimenvaihdoksiin, samannimisiin tutkijoihin tai nimien erilaisiin kirjoitusasuihin liittyviä sekaannuksia.

Tutkija voi käyttää ORCID-tunnistetta esimerkiksi julkaisuissaan, rahoitushakemuksissa, omilla verkkosivuillaan, blogissaan, sähköpostin allekirjoituksessa, ansioluettelossa ja muissa palveluissa, joissa hän käsittelee tutkimukseensa liittyviä tietojaan. Tulevaisuudessa tunnisteen käyttäminen vähentää tarvetta syöttää tietoja moneen kertaan eri järjestelmiin.

Mitä hyötyä organisaatiolle on ORCID-jäsenyydestä?

ORCID-jäsenyys tuo etuja etenkin sellaisille organisaatioille, jotka haluavat kytkeä tutkijatunnisteen omiin tietojärjestelmiinsä ja kehittää tutkijoille suunnattuja palveluita. Tutkijat voivat antaa luvan tietojensa siirtoon automaattisesti oman organisaationsa tutkimustietojärjestelmästä ORCIDiin ja päinvastoin. ORCID-tunnisteiden avulla organisaatio voi hakea tutkijoidensa tietoja myös muista tietolähteistä.

Merkittäviä hyötyjä luvassa vasta kun tunnisteeseen liittyviä palveluita tulee lisää

Vaikka moni tutkija onkin jo luonut itselleen ORCID-tunnisteen, merkittäviä hyötyjä on luvassa vasta sitten, kun lisää tunnisteeseen liittyviä palveluita ja prosesseja otetaan käyttöön ja kun sen kattavuus tutkijoiden keskuudessa paranee.

Suomessa ORCID-tunnisteen käyttö perustuu vielä vapaaehtoisuuteen, mutta monet kansainväliset tutkimusrahoittajat edellyttävät rahoitushauissaan ORCID-tunnistetta. Tämä helpottaa muun muassa CV-tietojen siirtämistä rahoitushakemuksiin.

”ORCID-tunnisteen käytöstä on hyötyä sekä yksittäiselle tutkijalle että koko tutkimusyhteisölle ja tieteen tekemiselle. Tulevaisuudessa ORCID-tunnisteen käytön pitäisi olla tutkijalle yhtä itsestään selvää ja luonnollista kuin se, että hänellä on henkilötunnus”, sanoo vararehtori ja fysiikan professori Keijo Hämäläinen Helsingin yliopistosta, ja jatkaa: ” Vaikka emme voikaan tehdä ORCIDista lakisääteistä samalla tavalla kuin henkilötunnuksesta, tavoitteena voisi olla, että jossakin vaiheessa sen käyttö olisi tutkijalle pakollista.”

Yhteydenotot: orcid-info (at) csc.fi

Lisätietoa: http://www.tutkijatunniste.fi

ORCID

ORCID, Inc. on riippumaton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on rekisteröity Yhdysvaltoihin. Vuonna 2012 avatun kansainvälisen ORCID-tutkijatunnistejärjestelmän tavoitteena on parantaa tutkijan näkyvyyttä ja helpottaa tutkijan tietojen automaattista siirtämistä järjestelmien välillä. Maailmassa on jo yli 2 miljoonaa ORCID-tunnistetta ja sen käyttö laajenee koko ajan.