Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Ei anneta sadon mädäntyä

Helsingin yliopiston vararehtori Keijo Hämäläinen puhuu avoimen tieteen puolesta kirjoituksessaan "Pistä jakoon, ettei mätäne" HY:n verkkouutisissa. Hämäläisen mielestä pelko siitä, että tutkimusaineistoja avattaessa joku muu ehtisi viedä tulokset, on turha. "Tutkimusaineiston hyvä dokumentointi ja avoin pitkäaikaissäilytys hyödyttävät tutkijaa itseäänkin, kun hän myöhemmin haluaa palata tutkimusmateriaaliinsa", toteaa Hämäläinen.

"Avointen aineistojen suurin ja ennakoimaton hyöty koko tiedeyhteisölle tulee siitä, kun joku muu käyttää materiaalia kekseliäällä tavalla, jota tutkija itse ei alun perin olisi osannut kuvitellakaan."