Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Avoin tiede osaksi korkeakoulujen opetusta

ATT-hankkeen koulutuskoordinaation vuoden 2016 päätavoitteena on saada avoimen tieteen toimintatavat osaksi korkeakoulujen opetusta, ammattikorkeakouluopinnoista tohtorikoulutukseen. Asian edistämiseksi olemme jo aloittaneet yhteistyön valtakunnallisen tohtorikouluverkoston kanssa. Tavoitteenamme on toteuttaa yhteistyönä kaikille tutkijakouluille yhteinen avoimen tieteen opintokokonaisuus. Tavoitteena on käynnistää vastaavanlainen yhteistyö myös ammattikorkeakouluopintojen sekä kandi- ja maisterivaiheen opintojen materiaalien ja opetuksen kehittämiseksi. Olemme keskustelleet alustavasti yhteistyömahdollisuuksista joidenkin korkeakoulujen kanssa. Teemme asian suhteen yhteistyötä kaikkien halukkaiden kanssa ja toivomme, että asiasta kiinnostuneet ottavat yhteyttä ATT-hankkeeseen.

Avoimen tieteen syksyn 2016 osaajakoulutusten tavoitteena on tukea korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden henkilöstön avoimeen tieteeseen liittyvää osaamista. Osaajakoulutuksen lisäksi suunnittelemme parhaillaan avointiede.fi-sivustolle kaikille avointa oppimisympäristöä, joka tarjoaa avoimen tieteen eri osa-alueiden ydintiedot modulaarisena kokonaisuutena. Oppimisympäristön lisäksi tarjoamme keskeiset avoimeen tieteeseen liittyvät eri yhteyksissä tuotetut materiaalit selkeinä kokonaisuuksina avoimesti kaikkien saataville. Oppimisympäristön ja materiaalien tavoitteena on tukea korkeakoulujen opetustoimintaa ja toimia itseopiskelumateriaalina asiasta kiinnostuneille. Teemme mielellämme yhteistyötä oppimisympäristön rakentamisessa kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Tutkimusprosessin ja tutkimustuotosten avoimuudella tavoitellaan laatua, luotettavuutta ja vaikuttavuutta, mikä voi kohentaa merkittävästi maamme tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kilpailukykyä. Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen tavoitteena on, että Suomi on vuonna 2017 yksi johtavista maista tieteen avoimuudessa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tiedeyhteisöltä avoimen tieteen opetuksen käynnistämistä.

Lisätietoa avoimen tieteen osaajakoulutuksista

Tutustu kevään osaajakoulutusten ohjelmaan ja ilmoittaudu

Tutustu menneiden osaajakoulutusten materiaaleihin

Ota yhteyttä att-koulutus@postit.csc.fi tai sari.raisanen@helsinki.fi.

CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä