Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Avoin tiede kiinnosti tutkijoita – Open Science Workshop -tapahtumassa jaettiin tietoa ja ideoita

Helsingin yliopiston kirjaston järjestämä Open Science Workshop -tapahtuma pidettiin 20.10. yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Minerva-torilla. Tapahtuma oli suunnattu erityisesti tutkijoille, mutta mukana oli myös tutkimushallinnon, yliopistokirjastojen ja avointa tiedettä tukevien organisaatioiden edustajia.

Open Science Workshop muodostui aamupäivän seminaariosuudesta sekä iltapäivän työpajoista. Rinnakkaisia työpajoja järjestettiin yhteensä kymmenen, joista osallistujat saivat valita kaksi oman kiinnostuksensa mukaan.

Tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat kirjaston tiimin lisäksi työpajojen vetäjät. Toteutus oli myös osa Helsingin yliopiston DENVI-tohtoriohjelman koulutusta.

Open Science Workshop oli osa kansainvälisen Open Access -viikon tapahtumia ja sai rahoitusta EU:n Foster-projektilta.

Open Science Workshop oli suunnattu erityisesti tutkijoille, mutta mukana oli myös tutkimushallinnon, yliopistokirjastojen ja avointa tiedettä tukevien organisaatioiden edustajia. Kuva: Jussi Männistö

Seminaarissa tietopaketteja avoimen tieteen palveluista

Aamupäivän lyhyet seminaariesitykset aloitti Joona Lehtomäki esittelemällä avointa tiedettä ja sen hyötyjä. Ivo Grigorov kertoi puolestaan EU:n Horisontti 2020 -rahoitushausta avoimen tieteen näkökulmasta. H2020 -hakemusten arviointiin ja läpimenoon vaikuttavat osaltaan julkaisujen ja datan avoimuutta koskevat suunnitelmat.

Damien Lecarpentier CSC:ltä esitteli datanhallintaan liittyviä eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin EUDATin palveluja. Lars Holm Nielsen CERN:stä puhui tutkimusdatan käytettävyydestä ns. pitkän hännän näkökulmasta. Nielsen myös esitteli Zenodo-palvelua, joka tarjoaa helpon vaihtoehdon erityyppisten tutkimusaineistojen tallentamiseen ja julkaisemiseen.

Tuomas Alaterä esitteli omassa puheenvuorossaan Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston palveluita sekä niihin liittyvää Data Seal of Approval -sertifikaattia. Seminaariosuuden lopuksi Stina Westman CSC:ltä kertoi ATT-hankkeeseen liittyvistä kansallisista tavoitteista ja sitä tukevista palveluista.

Lars Holm Nielsen CERN:stä puhui tutkimusdatan käytettävyydestä ns. pitkän hännän näkökulmasta. Kuva: Jussi Männistö

Työpajoissa innostunutta keskustelua

Työpajat keskittyivät käytännönläheisiin teemoihin, kuten aineistonhallintasuunnitelman laatimiseen, julkaisuja koskeviin lisensseihin sekä julkaisujen rinnakkaistallennukseen. Tavoitteena oli keskustella, jakaa tietoa ja tuottaa ratkaisuja tutkimusprojekteissa esiintyviin avoimen tieteen haasteisiin.

Osallistujien antaman palautteen perusteella tapahtuma kokonaisuudessaan oli onnistunut. Erityisesti työpajoja pidettiin antoisina ja niissä käytyjä keskusteluja innostavina. Myös tapahtuman ilmapiiri, tilat ja järjestelyt saivat kiitosta osallistujilta.

Open Science Workshop -tapahtuman seminaariesitykset ja osa työpajojen materiaaleista on ladattavissa tapahtuman ohjelmasivuilta.

Tapahtuman yhteydessä haastateltiin seminaarin esiintyjiä. Ohjelmasivuilta löytyvät myös videoidut haastattelut, seminaariesitykset sekä valokuvia tapahtumasta.

CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä