Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Avoimuus digihumanistien agendalla

Suomen Akatemian rahoittama DIGIHUM-ohjelma on lähtenyt rivakasti käyntiin eri puolilla maata. Kaikkiaan kuudessa eri tutkimushankkeessa tehdään kovatasoista ja innovatiivista tutkimusta. Hankkeita esiteltiin 22.3.2016 Turussa järjestetyssä seminaarissa.

Dosentti Minna Ruckenstein kommentoi yleisökysymystä tutkimuksen etiikasta. Tutkijat pohtivat osallistamista ja pyrkivät aina toimimaan vastuullisesti huomioiden työnsä vaikutuksia.

Citizen Mindscapes -hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota tutkimuksen toistettavuuteen ja dokumentointiin, samalla kun luodaan työkaluja, joita myös vähemmän tekniset tutkijat voivat käyttää. Kaikkien tutkijoiden on kuitenkin osattava ymmärtää ja arvioida mitä prosessin aikana tapahtuu. Tutkijat hakevat aktiivisesti yhteiskunnallista vuorovaikutusta koko hankkeen ajan. Myös Digitaalinen historiantutkimus ja julkisuuden muutos Suomessa 1640-1910 -hankkeessa kaikki koodi jaetaan ja dokumentaatio ja aineistot ovat avoimesti saatavilla ajantasaisesti.

Korpukset muodostavat tärkeän osan tutkimusohjelman hankkeiden tutkimusaineistoista ja niitä muodostuu tutkimuksen myötä lisää. Ne ovat usein kehittyviä resursseja, kun tietoja rikastetaan metatiedoilla ja annotaationilla. Kielipankilla tuleekin olemaan keskeinen rooli aineistojen kuratoinnissa ja julkaisemisessa. Käytännössä aineistoihin kohdistuu monia eri sopimuksellisia ja oikeudellisia haasteita. Tutkijat ovatkin näistä hyvin tietoisia ja heidän eettinen valveutuneisuutensa on selvästi kiitettävällä tasolla.

Avoimuus ei aina ole helppoa ja tutkimuksen todennettavuudesta huolehtiminenkin vaatii osaamista. Tutkijat tarvitsevat myös neuvontaa ja hyviä palveluita onnistuakseen optimaalisesti tuotosten ja vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Myös yhteiskunnan tuki ja luottamus ovat siksi tärkeitä kaiken potentiaalin hyödyntämiseksi.

CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä