Portti-Verkkolehti Näkökulmia Avoimuuteen

Äänestystuloksia Foorumista

Avoimen tieteen ja tutkimuksen foorumissa 11.11.2015 haluttiin saada yleisön ääntä kuuluviin monellakin tavalla. Yksi keino tähän olivat yleisöäänestykset. Äänestyskysymyksiä oli neljä ja ne koskivat avoimuuden edistämistä eri näkökulmista.

Äänestyksien tuloksien pohjalta suunnataan ATT-hankkeen vuoden 2016 toimintaa ja resursseja mm. koulutukseen.

Onko avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintakulttuuri omassa organisaatiossasi mielestäsi edistynyt vuosina 2014-2015?

Ensimmäiseksi yleisö arvioi avoimuuden toimintakulttuurin edistymistä omassa organisaatiossaan vuosina 2014-2015. Selvästi suurin osa vastaajista (65,1 %) oli sitä mieltä, että toimintakulttuuri on edistynyt joko erittäin hyvin tai melko hyvin. 28,6 % vastaajista oli sitä mieltä, että oman organisaation toimintakulttuuri on edistynyt jonkin verran. Äänestysten perusteella asiat ovat selkeästi menossa avoimempaan suuntaan. ATT-strategiaryhmän puheenjohtaja Riitta Maijalan näytti esityksessään tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen avoimen tieteen toimintakulttuurin kypsyystason kokonaiskuvaa vuonna 2015 (alla). Selvitys toimintakulttuurien avoimuudesta korkeakouluissa vuonna 2015.

Onko ATT-hanke omasta mielestäsi edistynyt tavoiteltuun suuntaan?

Riitta Maijala kävi puheenvuorossaan läpi saavutuksia vuodelle 2015 sekä tavoitteita ensi vuodelle. Yleisöltä kysyttiin, onko ATT-hanke heidän mielestään edistynyt tavoiteltuun suuntaan. Jopa 60,3 % oli sitä mieltä, että hanke on edistynyt tavoiteltuun suuntaan joko erittäin hyvin tai melko hyvin. ATT-hankkeen tavoitteita ensi vuodelle on kirjattuna mm. Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartassa.

Mikä on mielestäsi tärkein vuoden 2016 toimenpide?

Kysyttäessä ensi vuoden toimenpiteiden tärkeysjärjestyksestä selkeästi tärkeimmäksi nousi osaajakoulutus ja tutkijakoulujen aktivointi (40, 8 %). Myös tutkimusrahoittajien avoimuusvaatimusten edistäminen sai paljon kannatusta (32,4 %). Vastaajan työtehtävät sekä asema organisaatiossa vaikuttavat siihen, mistä näkökulmasta hän asioita katsoo, mutta selkeästi koulutuksen osuutta avoimuuden edistämisessä pidetään tärkeänä.

Mikä olisi vaikuttavin avoimen julkaisemisen motivointikeino?

Foorumin iltapäivän ohjelma keskittyi avoimeen julkaisemiseen ja tähän liittyen kysyttiin yleisöltä vaikuttavinta motivointikeinoa avoimeen julkaisemiseen. Tutkimusrahoitus nousi selvästi tärkeimmäksi motivointikeinoksi (57,1 %). Tutkimusrahoittajien avoimuusvaatimusten kehittäminen onkin kirjattuna ensi vuoden toimenpiteisiin. Foorumissa Pentti Pulkkinen Suomen Akatemiasta ja Soile Ollila Tekesistä kertoivat miten rahoittajat tällä hetkellä edistävät avoimuutta rahoitusehtojensa kautta ja minkälaisia suunnitelmia rahoittajilla on rahoitusehtojen päivittämiseksi.

Lähteet:

Riitta Maijalan esitys, Avoimen tieteen ja tutkimuksen foorumi, 11.11.2015 Tampereen yliopisto.
Tallennevideot Avoimen tieteen ja tutkimuksen foorumista

CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä