Sosiaalinen koodailu ja avoimen tieteen vallankumous

Tutkimusdata, tilastoanalyysit, julkaisut ja muu tutkimusmateriaali syntyvät ja jalostuvat yhä useammin digitaalisessa muodossa. Samalla tietoverkkojen kehitys on avannut historiallisia mahdollisuuksia avoimille yhteistyömalleille, mihin ennakkoluulottomat tutkijat ovatkin nopeasti tarttuneet. Avoin yhteistyökulttuuri voi edistää digitaalisten resurssien hyödyntämistä paljon yksittäistä tutkimusta laajemmin ja tehostaa tutkimustiedon läpinäkyvyyttä, julkista kritiikkiä ja hyödyntämistä, joille koko tiedejärjestelmä perustuu.

Kuva Flickr / Irish Typepad CC BY NC ND

Välineiden kehitys kiihdyttää tässäkin tutkimuskulttuurin murrosta. Digitaalisten materiaalien avointa jakelua ja työstämistä edistämään on noussut suosittu Github-palvelu, jota on alettu käyttää tutkimuksen epämuodollisena yhteistyö- ja vertaisarviointialustana. "Sosiaalisen koodailun" omaksuneet tutkijat voivat vapaasti ja sujuvasti kopioida ja kokeilla toistensa koodia, yhdistellä ja julkaista työversioita, keskustella ongelmista ja ehdottaa parannuksia. Taustalla oleva Git skaalautuu jopa Linuxin kaltaisten massiivisten yhteishankkeiden kehittämiseen. Tutkimuskäyttöön on lisäpalveluita ja sujuvat välineet löytyy jopa Windowsille. DOI-viitteet ja koodin linkitys tutkimusartikkeliin voivat tuoda lisäarvoa. Maksuttomat toiminnot ovat kattaneet hyvin omat tarpeeni; raakadatan voi kytkeä saumattomasti tutkimustuloksiin ja julkaisuun, ja näin avata koko tutkimusprosessin. Issue trackereitten, pull requestien, wikien ja muitten nappuloiden avulla hommaa voi kätevästi talkoistaa ja innostaa kaveritkin mukaan.

Lähdekoodin ja tutkimusta tukevien ohjelmistojen lisäksi Githubissa laaditaan käsikirjoituksia, muistioita, opaskirjoja ja esityskalvoja ja joukkoistetaan tutkimusta. Palvelu tukee ensisijaisesti tekstiä ja lähdekoodia, mutta myös tutkimusdatan ylläpito on mahdollista. Hajautettu versionhallinta tukee tutkimuksen toistettavuutta, jatkokäyttöä, tehokkuutta ja laatua. Aihe on laaja enkä pyri tässä kattavaan katsaukseen vaan kannustan kaikkia tutustumaan tutkimuksen uusiin apuvälineisiin aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti.

Alkuun pääsee avaamalla Github-tilin, lataamalla tukiohjelman ja kokeilemalla vaikkapa käsikirjoituksen työstämistä. Sosiaalinen koodailu on uudistanut vauhdilla niin omaa työtäni kuin laajempaakin tutkimuskenttää edistämällä kokonaisvaltaista avoimuuden ja yhteistyökultturin murrosta kaikilla tieteenaloilla. Olen saanut uusia kavereita, tykkäyksiä, käyttäjiä, virheraportteja, kontribuutioita, viittauksia ja hyvää mieltä samalla kun tutkimus on edennyt. Oletan, että vastaavien palveluiden suosio ja käyttötapojen moninaisuus jatkaa kasvuaan. Näistä lisää tuoreessa digitaalisten ihmistieteitten artikkelissamme.

CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä