Ovatko avoimet menetelmät vain lisätaakka tutkijalle?

Menetelmien julkaisemisen jälkeiseen lisätyöhön – vierihoitoon – on olemassa jo koeteltu erinomainen ratkaisu: yhteisöllinen kehittäminen. On palkitsevaa, kun julkaistu menetelmä, esimerkiksi käytetyn ohjelman lähdekoodi, kiinnostaa muita tutkijoita niin paljon, että he ottavat yhteyttä menetelmän kehittäjään kysyäkseen lisää. Ongelmaksi kiinnostus muodostuu, mikäli kyselijöitä on paljon ja vastaukset vievät tutkijan työaikaa pois omasta tutkimuksesta.

CC 4.0 BT Minedu.fi​

 

Menetelmien julkaisemisen pelätään lisäävän tutkijan työtä kahdellakin tapaa: ensin koodin kommentoinnilla julkaisukuntoon ja julkaisun jälkeisen mielenkiinnon herättämien kysymysten vastaamisella. Koodin kommentointi voi työmäärän lisäksi tietysti lisätä tutkijan omaa ymmärrystä koodista, vaikka se ei toistaiseksi ole prioriteettilistan kärjessä. Menetelmien kohdalla jälkihoidon vaatimaa työmäärää voi kuitenkin kontrolloida ns. yhteisöllisen kehittämisen kautta. Sen sijaan, että koodin kehittäjä vastaisi yksin julkaisemisen jälkeisestä opastuksesta, hän voi hyödyntää muiden osaamista. Tärkeää on tässä vaiheessa julkaista koodi alustalla, joka tekee avoimen kehittämisen mahdolliseksi

 

Yhteisölliseen kehittämiseen osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden myös epäviralliseen meritoitumiseen. Osaamisen ja tunnettuuden karttuessa leviää myös sana siitä, kuka osaa, mikä puolestaan voi johtaa esim. erilaisiin kommentointi- tai esityspyyntöihin.

Tampereen teknillisen yliopiston professori Ilpo Vattulainen esitti maaliskuussa 2014 pidetyssä Avoin tiede ja tutkimus -seminaarissa, että sopivalle alustalle on myös mahdollista tehdä webinaareja tai muuta melko tarkkaakin ohjeistusta siitä, miten ohjelmaa käytetään, mikäli menetelmän julkaisemisen pelätään aiheuttavan kyselyvyöryn. Vattulainen kertoi omasta kokemuksestaan kuitenkin yhteydenottojen voivan johtaa yhteisiin tutkimusprojekteihin ja yhteisiin julkaisuihin tuoden näin myös meriittiä menetelmänsä julkaisseelle tutkijalle tai tutkimusryhmän jäsenille.

 

Lähde: Avoin tiede ja tutkimus -seminaarin 19.3.2014 video

 

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä