FImpact: eniten verkkohuomiota saaneet suomalaistutkimukset

Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE on kartoittanut Avoimen tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit -hankkeessa näkyvyyttä, jota Suomessa tehty tutkimus saa verkossa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa. Osana hanketta on rakennettu kaikille avoin FImpact-verkkopalvelu, joka esittelee merkittävää huomiota eri alustoilla saavuttanutta suomalaista tutkimusta. Hanke on saanut OKM:n Tieto käyttöön -rahoitusta.

​Avoimen tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit -hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin tieteen vaikuttavuudesta kertovia altmetrisiä mittareita, jotka tarjoavat vaihtoehtoja perinteisille viittauksiin perustuville vaikuttavuusmittareille. Osana hanketta rakennettiin FImpact-verkkopalvelu, joka listaa eniten verkkohuomiota saaneet Suomessa tehdyt tutkimusartikkelit. Palvelu kertoo, missä ‒ ja missä yhteydessä ‒ verkkohuomio on saavutettu. Tutkimuksen aineisto on kerätty vuosina 2013‒2016 eri verkkoalustoilta (Twitter, blogit, uutiset, Wikipedia, Mendeley). Tutkimuksessa on huomioitu julkaisut, joiden kirjoittajista ainakin yksi on suomalaisesta yliopistosta.

”Yksi verkkopalvelun tavoitteista on edistää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja tarjota tutkijoille mahdollisuus esitellä tieteellisen työnsä saamaa huomiota”, kertoo erikoistutkija Kim Holmberg Turun yliopiston tiedotteessa.

Julkaisujen listaukset kattavat viiden prosentin kärjen eniten huomiota saaneista julkaisuista luonnontieteiden, tekniikan, yhteiskuntatieteiden, lääke- ja terveystieteiden, maa- ja metsätaloustieteiden sekä humanististen tieteiden aloilta.
Palvelu listaa julkaisujen verkkomainintojen määrän alustakohtaisesti ja tarjoaa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, missä yhteydessä tai kenen toimesta julkaisu on mainittu tai miten sitä on jaettu eri alustoilla.

”Näin ollen palvelun avulla on mahdollista myös selvittää maininnan konteksti ja aikaansaatu vuorovaikutus.”

Palvelussa esiteltävien julkaisujen metadata on haettu VIRTA-julkaisutietokannasta, ja julkaisujen altmetrinen data on saatu Altmetric.comilta. Julkaisujen tiedot Mendeleystä on haettu suoraan Mendeleystä.

Palvelun kehityksestä on vastannut RUSEn RoSA-laboratoriosta osaksi Turun yliopiston IT-palveluja siirtynyt ohjelmistokehitystiimi, joka tarjoaa ohjelmistokehityspalveluja tutkijoille ja tutkimusryhmille.

Kuva: Flickr / AJ Cann CC BY-SA 2.0

Altmetriikka tarjoaa uusia mittareita vaikuttavuuden arviointiin

Hankkeen tutkimuksellinen osa lisäsi ymmärrystä altmetriikan merkityksestä ja käytettävyydestä tieteen vaikuttavuuden arvioinnissa. Altmetriikka analysoi vaikuttavuuden näkökulmasta tieteellisten tutkimusten verkossa saamaa näkyvyyttä kuten tviittejä, blogikirjoituksia ja kommentteja. Siten se tarjoaa vaihtoehtoja ja täydennystä perinteisille viittauksiin perustuville tieteen vaikuttavuuden arvioinnin mittareille.

”Viittaukset tieteellisissä artikkeleissa kertovat tutkimuksen vaikuttavuudesta tiedeyhteisön sisällä, mutta monella tutkimuksella on myös laajaa vaikutusta tieteellisen yhteisön ulkopuolella. Tutkimalla ja kartoittamalla tieteen saamaa huomiota verkossa, erityisesti sosiaalisessa mediassa, voimme saavuttaa laajemman ymmärryksen siitä, missä ja miten tieteellä on ollut vaikutusta”, Holmberg sanoo.

Holmberg korostaa, että altmetriikka ja sen tarjoamat uudet vaikuttavuusmittarit edistävät tieteen avoimuutta kannustamalla tutkijoita jakamaan työnsä tuloksia ja tuotoksia avoimesti verkossa.

Altmetriikka voi myös auttaa tutkijoita löytämään mielenkiintoisia ja tärkeitä tieteellisiä artikkeleita jotka ovat saaneet merkittävää huomiota muilta tutkijoilta ja laajemmalta yleisöltä. Altmetriikkalla voidaan edistää tieteen avoimuutta tarjoamalla uusia tieteen vaikuttavuuden mittareita ja siten kannustaa tutkijoita jakamaan tuloksiaan ja tieteellisiä tuotoksiaan avoimesti verkossa. Myös tieteen rahoittajat ja tiedepolitiikan tekijät voivat altmetriikalla saada uutta tietoa tieteen laajemmasta vaikuttavuudesta.

FImpact-verkkopalvelu
Avoimen tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä