Avoin joukkoistettu paikkatieto

Joukkoistettu paikkatieto on laaja termi, johon liittyy muun muassa vapaaehtoisesti tuotettu paikkatieto (volunteered geographic information, VGI) ja yhteistyössä kartoittaminen (collaborative mapping). Esimerkkeinä ensimmäisestä ovat vaikkapa Flickriin, Instagramiin, tai Mapillaryyn kerätyt kuvat, joissa on mukana sijaintitieto.

Yhteistyössä kartoittamisesta esimerkkinä on OpenStreetMap, joka on avoin maailmanlaajuinen kartta ja jota mm. humanitaariset organisaatiot hyödyntävät. Suomessakin OpenStreetMap tarjoaa käyttäjilleen etuja. Esimerkiksi käyttäjät voivat lisätä karttaan tietoja, joita ei kaupallisiin karttoihin lisätä, kuten pieniä polkuja.

OpenStreetMapin muokkaukseen tarkoitettu iD-karttaeditori, jossa valittuna Helsingin rautatieaseman viereinen linja-autopysäkki.

Tutkimusmielessä avoin joukkoistettu paikkatieto tarjoaa mm. sellaisia tutkimusaiheita kuin sosiaalisuus ja käyttäjien motivaatiot, tiedon luotettavuus, linkitetty tieto, visualisoinnit, yhteisön ja valtiollisten tahojen välinen yhteistyö, uudet sovellukset, käytettävyys, navigointi, jne.

Suomessa on erittäin hyvät edellytykset avointa paikkatietoa hyödyntävään kansalaistieteeseen. Suomessa on avattu paljon paikkatietoa, lähes jokaisella on paikkatiedonkeruuseen sopiva kännykkä, täällä on erittäin vahva mobiiliteknologia-osaaminen ja täällä on myös tehty aiheeseen liittyvää tutkimusta.

Sahlmania (2015) lainaten “Parhaimmillaan kansalaistiede voi olla win-win-tilanne kaikille: tutkija saa vapaaehtoisilta apua tutkimukseensa ja ihmiset mielekästä tekemistä sekä mahdollisuuden oppia ja vaikuttaa.” Tämä kuvaus sopii erittäin hyvin avoimeen joukkoistettuun paikkatietoon.

Tämä artikkeli on yksi Avoin kansalaistiede -projektin mikroartikkelikutsuun vastauksena saaduista artikkeleista. Mikroartikkelikutsun tavoitteena oli syventää ymmärrystä kansalaistieteen mahdollisuuksista osana projektia laadittujen toimenpidesuositusten tueksi.

Lisätietoja

 

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä