Avoimen tieteen ja tutkimuksen palveluissa hyödynnettyjä avoimen lähdekoodin ohjelmia

Tutkimusmenetelmiä ovat mallit, ohjelmistot, työvuot ym., joilla tutkimustuloksia tuotetaan. Avoimuuden periaatteiden tulee kattaa myös tutkimusympäristö (tutkimusvälineet, laitteet ja hyödynnetyt palvelut), koska vasta silloin tutkimus on tarpeeksi läpinäkyvää muiden arvioitavaksi ja hyödynnettäväksi.  Avoimessa ohjelmistojen kehitysmallissa sekä ideat että toteutukset ovat kaikkien nähtävissä ja hyödynnettävissä. Tutkimusprosessin avoimuuden ja uudenlaisen vuorovaikutuksen sekä yhteistoimintamahdollisuuksien kautta syntyy parempi mahdollisuus tutustua, arvioida, hyödyntää  ja vakuuttua tutkimusten tuloksista. Tämä kasvattaa osaltaan luottamusta tieteeseen. Tutkimusprosessi on usein innovatiivinen, ja käytettyjen menetelmien avaaminen mahdollistaa sekä laajemman kontribuution ja menetelmien nopean kehityksen, mutta myös kasvattaa huomattavasti innovaatiopotentiaalia.

ATT-hankkeen avoimen lähdekoodin ohjelmistokooste