Tutkimusdata puhutti kotimaisia tiedekustantajia

Tutkimusaineistojen tallentaminen ja avaaminen on keskeinen osa avointa tiedettä, mutta tiedejulkaisujen käytännöt ovat kansainvälisestikin edelleen hyvin kirjavia. Suomessa muutamat lehdet ovat pilotoineet datan kuvailua ja dataan linkittämistä, mutta yhtenäisiä ratkaisuja ei vielä ole.

Tutkijoiden puheenvuoroissa tuotiin esille eri tieteenalojen tutkimusaineistojen erityispiirteitä ja erilaisia tarpeita datanhallinnan suhteen. Esimerkiksi geenitutkimuksessa julkaiseminen edellyttää sekvenssien tallentamista keskitettyihin tietokantoihin. Alaa esitteli Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen vastuullinen tutkija Sari Timonen.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Suomen tiedekustantajien liiton 1.2. järjestämässä seminaarissa käsiteltiin aihetta Tieteelliset lehdet ja tutkimusdata tutkijoiden ja lehtien sekä data-arkistojen ja -palvelujen näkökulmasta. Tilaisuuteen osallistui 71 henkilöä, joista vähän alle puolet oli paikan päällä. Keskustelu oli hyvin vilkasta.

Raportti datapäivän esityksistä ja keskusteluista julkaistaan Informaatiotutkimus-lehden numerossa 1 (2017). Päivän esitykset ovat luettavissa power pointeina ja katsottavissa videotallenteena 14.8. asti TSV:n sivulta

 

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä