Turun yliopiston tutkimusjulkaisut avoimesti saataville

Turun yliopisto haluaa olla edelläkävijä avoimen tieteen toimintakulttuurin edistämisessä. Yliopisto linjaa tuoreessa julkaisupolitiikassaan, että tieteellisten julkaisujen tulee olla avoimesti saatavilla. Yliopisto on jo aiemmin tänä vuonna datapolitiikkansa avulla kannustanut tutkijoitaan avaamaan tutkimusaineistonsa.

Turun yliopistossa hyväksytty julkaisupolitiikka määrittelee, että Turun yliopistossa tuotettujen tieteellisten julkaisujen tulee olla avoimesti saatavilla mikäli kustantajan ehdot tämän mahdollistavat. Avoimen julkaisemisen periaatteet koskevat kaikkia Turun yliopistossa tutkimusta tekeviä.

"Turun yliopistossa halutaan toimia avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti. Avoimuus kuuluu keskeisesti tieteen tekemiseen. Julkisin varoin tuotettujen tutkimustulosten tulee olla kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä", Turun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Kalle-Antti Suominen sanoo TU:n tiedotteessa.

Politiikka on valmisteltu avoimesti yliopistoyhteisöä kuullen, ja yliopiston hallitus on vahvistanut julkaisupolitiikan. Yliopisto tarjoaa tutkijoille koulutusta ja ohjeita avoimeen julkaisemiseen.

Myös tutkimuksen rahoittajat korostavat avoimuutta

Turun yliopistossa julkaisuarkistona toimii yliopiston sähköinen tutkimustietojärjestelmä. Väitöstutkimukset julkaistaan vielä toistaiseksi Doria-julkaisujärjestelmässä.

Nykyään yhä useampi tutkimuksen rahoittaja vaatii jo hakuvaiheessa tutkijalta suunnitelmaa avoimesta julkaisemisesta ja tutkimusdatan hallinnasta, tätä korostetaan muun muassa Suomen Akatemian syyskuun rahoitushaussa. Turun yliopisto on aiemmin vuonna 2016 julkaissut datapolitiikan, joka määrittelee digitaalisessa muodossa olevien tutkimusaineistojen keräämisen, käytön ja hallinnan yhteiset pelisäännöt yliopistossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin Tiede ja Tutkimus (ATT) -projekti ohjaa Suomen korkeakoulukenttää avoimen tieteen periaatteiden ja käytäntöjen haltuunotossa. OKM on arvioinut korkeakouluja viisiportaisella kypsyystasoluokituksella. Tässä vertailussa Turun yliopisto sijoittuu kypsyystasolle 3. Turun yliopiston tavoitteena on olla edelläkävijä avoimen tieteen toimintakulttuurissa ja nousta OKM:n kypsyystasovertailussa ylimmälle tasolle 5.

Turun yliopiston julkaisupolitiikka

Avoin tiede Turun yliopistossa -sivusto

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä