Suomen Akatemia tarkentaa avoimen julkaisemisen linjauksiaan

Suomen Akatemian hallitus päätti huhtikuussa edistää avointa julkaisemista edellyttämällä, että kaikki Akatemian rahoituksella tuotetut vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan jatkossa avoimissa julkaisukanavissa. Avoin julkaiseminen voidaan toteuttaa sekä vihreällä mallilla eli rinnakkaistallentamalla että kultaisella mallilla eli julkaisemalla avoimesti toimivassa tiedejulkaisussa. Kultaisella mallilla julkaisemiseen voi käyttää Akatemian myöntämää rahoitusta tutkimuskuluina.

Myös niin sanotun hybridimallisen julkaisun kuluja voi kattaa Akatemian tutkimusrahoituksella. Hybridimallissa avoimuuteen etsitään ratkaisu neuvottelemalla kustantajan kanssa erikseen oman artikkelin avaamisesta. Suomen Akatemia korostaa kuitenkin, että hybridijulkaiseminen on vain välivaiheen ratkaisu ja osa siirtymäkautta matkalla täysin avoimeen julkaisemiseen. (Avoimen julkaisemisen termit avattuna)

”Akatemian hallituksen päätös on tärkeä askel avoimen tieteen edistämiselle. Elämme kuitenkin tiedejulkaisemisen murroksen aikakautta, minkä takia yksinkertaiset tai kertaratkaisut eivät kanna maaliin saakka. Avoimuuden edistämisen ja edellyttämisen käytännön ratkaisuja tullaan arvioimaan jatkossakin kulloisenkin tilanteen mukaisesti”, toteaa Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala Suomen Akatemian tiedotteessa.