Suomen Akatemia edellyttää avointa julkaisemista

Suomen Akatemian syksyn hakuilmoitus on julkaistu ja samalla Akatemia päivitti hyvän tutkimustavan kuvausta sekä ansioluettelo-ohjeita. Akatemia seuraa kansainvälistä trendiä ja ohjaa tutkimuskenttää kohti suurempaa avoimuutta ja parempaa tiedonhallintaa. Avoimen tieteen edistäminen onkin yksi Suomen Akatemian tutkimuspoliittisista tavoitteista ja se ottaa rahoituspäätöksiä tehdessään huomioon avoimen tieteen edistämisen suunnitelluissa tutkimushankkeissa.

Akatemia edellyttää nyt rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä kehottaa hankkeita avaamaan tutkimusaineistonsa ja -menetelmänsä. Tuotetut julkaisut tulisi saattaa mahdollisuuksien mukaan ja mahdollisimman pian avoimesti saataviksi.

Suomen Akatemia hyväksyy sekä vihreän rinnakkaistallentamisen mallin että kustanjan tarjoaman kultaisen mallin avoimen julkaisemisen. Julkaisukulut, esimerkiksi tiedon avoimen saatavuuden edistämisestä aiheutuvat kultaisen tien julkaisumaksut, voi tarvittaessa lisätä hakemuksen rahoitukseen. Akatemia ei suosittele julkaisemista niin sanottua hybridimallia tarjoavissa julkaisuissa, joissa yksittäisen artikkelin voi ostaa avoimeksi. Järjestelmää on kritisoitu, koska sen on katsottu johtavan tilanteeseen, jossa samasta artikkelista maksaa sekä kirjoittaja että kirjasto. Tietoa julkaisujen linjauksista löytyy Sherpa/Romeo-tietokannasta. Julkaisukanavaa valittaessa ja sopimuksia tehdessä kannattaa olla tarkkana.

Suomen Akatemian lähtökohtana on, että rahoitettava hanke palvelee suomalaista tutkimusta, yhteiskuntaa tai kansainvälistä yhteistyötä. Tutkimuksen laatu on edelleen ratkaiseva kriteeri, mutta tutkijoiden on nyt tarkemmin mietittävä mitä ja miten he julkaisevat tutkimuksensa tuotoksia. Aineistojen kohdalla tulee etukäteen suunnitella ja kertoa miten niitä tullaan avaamaan muiden tutkijoiden käyttöön hankkeen aikana ja sen päätyttyä. Päätökset ovat pitkälti tutkijoiden omissa käsissä, sillä heillä on asiantuntemus ja vastuu hyvän tutkimustavan noudattamisesta. Ansiot tutkimus- ja tietoaineistojen tuottamisessa ja jakamisessa on kuitenkin myös asia, jonka voi rahoittajalle mainita ansioluettelossaan.

Myös Euroopan unionin yhteisessä Horizon2020-ohjelmassa vaaditaan tutkimusjulkaisujen Open Accesss-julkaisua ja myös tutkimusaineistojen kohdalla on meneillään avoimuuspilotti. Horizon2020-sivuiltakin löytyy hyvää perustietoa avoimesta julkaisemisesta.

Suomen Akatemian syksyn hakuilmoitus

Lisää tietoa Open Acccess-julkaisemisesta