Selvitys eurooppalaisista avoimen julkaisemisen linjanvedoista

Avoin tieteellinen julkaiseminen on ollut vahvasti Euroopan unionin agendalla tänä vuonna. Osana tätä toimintaa eurooppalaisista tutkimusrahoittajista ja tutkimusorganisaatioista koostuva Science Europe julkaisi selvityksen Open Access -julkaisemisen kehityksestä, haasteista ja linjanvedoista. Tutkimusrahoittajat voivat edistää avointa julkaisemista rohkaisemalla tai ohjaamalla tutkijoita valitsemaan avoimia julkaisukanavia sekä tukemalla tätä toimintaa myös taloudellisesti. Lisäksi selvityksessä nostetaan esiin laadukkaiden ja yhteentoimivien julkaisuarkistojen tarve.

Avoimen julkaisemisen linjapaperit ovat viime vuosien aikana selvästi yleistyneet; ne ovat laajasti saatavilla ja kasvavissa määrin yhdenmukaisia. Vaikka artikkelit ovat edelleen keskiössä, myös muunlainen tieteellinen julkaiseminen, kuten monografiat ja tutkimusaineistot, ovat kasvavassa määrin tulossa tieteen politiikkapapereiden piiriin.

Kaavio avointa julkaisemista koskevien politiikkojen yleisyydestä. RFO on tutkimusrahoittaja ja RPO on tutkimusorganisaatio.

Suurin osa tässä selvityksessä mukana olleista organisaatioista määritteli avoimen julkaisemisen Berliinin julistuksen mukaisesti siten, että käyttäjillä pitää olla oikeus myös tekstien uudelleenkäyttöön. Tämä vaatii käytännössä julkaisujen lisensointia esimerkiksi CC BY-lisenssillä. Lisäksi selvityksessä tutkittiin suhtautumista erilaisiin avoimen julkaisemisen kustantamismalleihin. Seurannan kehittäminen on selvästi myös ajankohtaista monessa organisaatioissa: miten hyvin OA-politiikkoja noudatetaan ja miten saadaan kustantajat kunnioittamaan politiikkojen vaatimuksia embargoajoista ja kustannusten läpinäkyvyydestä.

Selvityksen laatinut Science Europe on 2011 vuonna perustettu tutkimusrahoittajien ja tutkimusorganisaatioiden yhteenliittymä. Suomesta selvitykseen osallistui Suomen Akatemia.

Science Europe: Open Access Publishing Policies in Science Europe Member Organisations. Key Results from Science Europe and Global Research Council Surveys.

Muita Science Europen julkaisuja

 

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä