Pitkittäistutkimus hybridi-OA:n kehityksestä

Hankenin Mikael Laakso ja Bo-Christer Björk tutkivat hybridimallin mukaisen avoimen julkaisemisen kehitystä. Hybridimallin mukaan kustantaja perii lehdestä tilausmaksun, mutta kirjoittajamaksua vastaan artikkeleita julkaistaan avoimesti verkossa lehden yhteydessä. Pitkittäistutkimus kattoi viisi suurinta tieteellistä kustantajaa (Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Taylor & Francis ja Sage).

Kuva: Flickr / Duncan Hull CC-BY

Hybridimallin mukaisesti julkaistujen artikkelien määrä on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2007 (666 artikkelia) vuoteen 2013 (13 994 artikkelia). Hybridimallia käyttäviin lehtiin luettiin ne lehdet, joista löytyi ainakin yksi hybridiartikkeli, ja hybridilehdissä avoin sisältö muodosti keskimäärin 3,8 % kaikista artikkeleista vuosina 2011-2013. Hybridi-OA-lehtien tutkimista vaikeutti standardoidun metadatan puute.

Mikael Laakson ja Bo-Christer Björkin artikkeli Hybrid open access—A longitudinal study julkaistiin Journal of Informetrics -lehdessä. Tutkimus paljastaa myös monia metodillisia haasteita, jotka liittyvät hybridi-julkaisemista koskevan metriikan löytämiseen. Hyvä metriikka olisi kuitenkin tarpeen, koska hybridi-OA on tiedekustantajille kasvava liiketoiminnan ala ja tiedepolitiikoissa luodaan paineita tutkimusjulkaisuiden avoimeen julkaisemiseen ja erilaisten vapaan saatavuuden esteiden pienentämiseen.

 

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä