Helsinki University Press - uusi OA-kustantamo

Helsinki University Press eli HUP on perusteilla oleva Open Access -tiedekustantamo. Ensimmäiset julkaisut ilmestyvät vuonna 2018 ja kaikki julkaisut tulevat verkkoon vapaasti saataville PDF- tai HTML-muodossa. HUP tarjoaa  tiedeyhteisölle julkaisukanavan, jonka kautta tutkimustuloksia voi levittää tehokkaasti, reilusti ja oikealle yleisölle.

HUP julkaisee tieteellisiä, vertaisarvioituja monografioita, artikkelikokoelmia ja lehtiä. Pääpainotus on humanistisissa ja yhteiskuntatieteellisissä englanninkielisissä julkaisuissa, mutta kustantamo ei sulje pois muitakaan aloja tai kieliä. Julkaistavat käsikirjoitukset valitaan puhtaasti tieteellisten kriteerien perusteella.

Helsinki University Pressin omistaa Helsingin yliopisto ja kustantamon toiminnasta vastaavat Helsingin yliopiston kirjasto ja Gaudeamus.

LIsätietoja Helsinki University Pressin kotivivulta