Helsingin yliopisto linjasi periaatteet avoimeen julkaisemiseen

Helsingin yliopisto linjasi avoimen julkaisemisen periaatteensa. Lähtökohtaisesti kaikki Helsingin yliopistossa tuotetut tieteeliset artikkelit ja opinnäytteet ovat avoimesti saatavilla. Tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan yliopiston julkaisuarkisto HELDAan. Rinnakkaistallennusvelvoite koskee myös ns. kultaisen mallin mukaista avointa julkaisua. Helsingin yliopisto ei suosittele ns. hybridimalia, mutta ymmärtää, että sen käyttämien voi olla tarpeellista siirtymävaiheessa kohti avointa julkaisemista.

Helsingin yliopiston ylemmän korkeakoulututkinnon ja lisensiaatintutkinnon opinnäytteet sekä väitöskirjat julkaistaan HELDAssa. Helsingin yliopisto edellyttää tutkijoiltaan myös ORCID-tunnisteen käyttöönottoa ja hyödyntämistä tieteellisissä julkaisuissa. HY ei rajoita tieteellisten julkaisujen jatkokäyttöä tarpeettomasti ja käyttöehdot tuodaan selkeästi esille. HY suosittelee yleistä Creative Commons -linsenssiperheeseen kuuluvaa CC BY -lisenssin ajantasaista versiota. Lisenssisuositus koskee myös opinnäytteitä. HY edistää myös julkaisujen takautuvaa avaamista esimerkiksi rinnakkaistallennuksen ja väitöskirjojen takautuvan tallennuksen avulla.

Avoin tiede on yksi Helsingin yliopiston strategisia kehittämiskohteita. HY:n tutkimusdatapolitiikka hyväksyttiin 11.2.2015.

Lue lisää:

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä