Chalmers: avoin julkaisu lisää viittausten määrää

Kuva: Flickr/Metro Centric​​
Kuva: Flickr/Metro Centric​​

Avoimen julkaisun kannattajien mielestä avoin julkaisu parantaa tieteellisten artikkeleiden näkyvyyttä ja saatavuutta ja sitä kautta kasvattaa viittausten määrä. Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa selvitettiin vuosina 2010-2012 korkeakoulun omaan avoimeen julkaisuarkistoon talletettujen artikkeleiden saamien viittausten määrää. Tutkijat havaitsivat, että avoimesti julkaistut artikkelit saivat 22 prosenttia enemmän viittauksia kuin ne Chalmersin teknillisen yliopiston tutkijoiden artikkelit, joita ei julkaistu avoimesti.

Lähde: The Effect of Open Access on Citation Rates of Self-Archived Articles at Chalmers