Avoimen julkaisun vaikutukset siteerausten määrään

Akateemisissa piireissä on laajasti keskusteltu avoimen julkaisemisen vaikutuksista tekstin saamien siteerausten määrään. Suurimmassa osassa aiheeseen liittyvistä tutkimuksista on havaittu, että avoin saatavuus lisää tekstin saamia viittauksia. Esimerkiksi Gentil-Beccot, Mele ja Brooks (2009) havaitsivat tutkimuksessaan, että hiukkasfysiikan alalla vapaaseen ja välittömään verkkolevitykseen julkaistut tekstit saavat muualla julkaistuihin teksteihin verrattuna huomattavasti enemmän viittauksia (kts. kaavio).

Gentil-Beccot A., Mele S. & Brooks, T.​
Gentil-Beccot A., Mele S. & Brooks, T.​

 

Gentil-Beccot A., Mele S. & Brooks, T., Citing and Reading Behaviors in High-Energy Physics. How a Community Stopped Worrying about Journals and Learned to Love repositories. 2009.

Artikkeli:  (graafi sivulla 5)