Avoimen julkaisun kannattajista, mensevikeistä ja bolsevikeistä

Professori Bo-Christer Björk (Hanken) on avoimen julkaisun pioneereja sekä yksi ITcon – Journal of Information Technologies in Construction –julkaisun perustajista. Hän kertoo muuttuneensa hitaasti avoimen tieteen lobbarista avoimen tieteen tutkijaksi.

”Useat ihmiset edistävät avointa julkaisemista. He puhuvat tai bloggaavat siitä, mutta avoimesta julkaisemisesta on suhteellisen vähän empiiristä tutkimusta”, kertoo Bo-Christer Björk openscience.comissa julkaistussa haastattelussa. Hänen mielestään jotkut avoimesta julkaisemisesta keskustelevista ihmisistä ovat jakautuneet eri ryhmäkuntiin kuten mensevikit ja bolsevikit aikoinaan. He uskovat tietävänsä totuuden ja kaikki muut ovat väärässä. He haluavat edistää avointa julkaisemista, mutta heidän mielestään muut avoimen julkaisun puolestapuhujat tekevät sen väärin.

Alalla keskustellaan oikeista ongelmista, mutta nämä keskustelut voivat olla hämmentäviä. Esimerkiksi monet uskovat, että avoin julkaisu ratkaisee tieteellisten julkaisujen korkeista tilausmaksuista muodostuvan ongelman. Björk viittaa tutkimustietoon eikä usko, että avoin julkaisu tekisi koko julkaisuprosessia juuri halvemmaksi. Suuret säästöt tulevat myöhemmin julkaisujen käyttövaiheessa.

Lue Bo-Christer Björk haastattelu:

Witold Kieńć: Some open access advocates are like the Mensheviks and the Bolsheviks