Arto Ojala sai JY:n Ansioitunut avoimen tieteen edistäjä 2015 -palkinnon

Kauppatieteiden tohtori Arto Ojala on palkittu ansiokkaasta työstään avoimen tieteen edistäjänä Jyväskylän yliopistossa. Ojala toimii yliopistonlehtorina tietojenkäsittelytieteiden laitoksella. Palkitsemisen perusteena on Ojalan esimerkillinen aktiivisuus tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamisessa. Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan aiemmin tieteellisessä lehdessä julkaistun artikkelin saattamista kaikkien luettavaksi maksutta esimerkiksi yliopiston avoimen julkaisuarkiston kautta. Palkinnon myönsi Jyväskylän yliopisto.

Arto Ojala on rinnakkaistallentanut Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto JYXiin jo 45 julkaisuaan. Niitä on tähän mennessä ladattu yli 22 000 kertaa.

– Avoin tiede tarjoaa helpon pääsyn julkaisuihin laajalle yleisölle. Avoimuuden avulla myös sellaiset artikkelini, jotka muuten olisivat vaikeasti saatavilla, ovat saaneet enemmän huomiota, Arto Ojala toteaa.

Aktiivisen rinnakkaistallentamisen lisäksi Arto Ojala on hyödyntänyt tutkimustyöstään tiedottamisessa tutkijoille suunnattuja sosiaalisen median palveluita. Ojalan julkaisuja on näissä verkostoissa katsottu tai ladattu lähes yhtä paljon kuin JYXissä.

– Näiden verkostojen avulla pystyn itsekin seuraamaan kollegoideni tutkimus- ja julkaisutoimintaa vaivattomasti, Ojala kertoo.

Vuonna 2008 väitöskirjansa julkaissut Arto Ojala on tunnollisesti rinnakkaistallentanut julkaisujaan myös takautuvasti. Siten hänen koko julkaisutuotantonsa vuosilta 2007–2015 on kattavasti luettavissa JYXissä.

– Rinnakkaistallentaminen Jyväskylän yliopiston TUTKA–järjestelmässä on vaivatonta, eikä vie liikaa aikaa. Myöskään rinnakkaistallentamisen luvallisuus ei ole huolestuttanut, sillä yliopiston kirjasto neuvoo lupiin liittyvissä kysymyksissä, Arto Ojala kuvailee.

Julkaisupäällikkö Pekka Olsbo Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä toteaa palkinnon perusteluissa, että Ojalan aktiivisuus rinnakkaistallentamisessa ja merkittävän laaja näkyvyys verkossa on erinomainen esimerkki avoimen tieteen vaikutusmahdollisuuksista.

Kunniakirja luovutettiin Arto Ojalalle torstaina 22.10.2015 järjestetyssä Jyväskylän yliopiston kirjaston Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hankkeen järjestämässä Avointa tiedettä rinnakkaistallentamalla -seminaarissa. Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa.

Arto Ojalan julkaisut julkaisuarkisto JYXissä