Tutkimusaineistoon viittaamisen perusainekset

Tutkimusaineistohin viittaamisessa pätevät yleensä samat perussäännöt kuin kaikessa viittaamisessa: tavoitteena on varmistaa, että muut tutkijat voivat löytää saman aineiston ja aineiston tekijät saavat heille kuuluvan meriitin. Usein viittausohjeita löytyy arkistojen verkkosivuilta, mutta myös esimerkiksi kustantajien määräykset vaikuttavat viittaustapaan. Aina kannattaa pyrkiä antamaan mahdollisimman täydelliset tiedot viitteessä ja/tai lähdeluettelossa.

Kuva: Dan4th Nicholas / Flickr CC BY 2.0

Sähköisessä ympäristössä aineiston saatavilla ja käytettävänä pitäminen voi pitemmällä aikavälillä olla haastavaa. Siksi on tärkeää käyttää tutkimusaineistojen julkaisemiseen ja arkistointiin asianmukaisia palveluita, jotka tarjoavat niille pysyvän tunnisteen (Persistent Identifier), kuten URN tai DOI. Vain näin voidaan varmistaa, että aineisto todella on identtinen aiempaan verrattuna, myös pitemmän ajan kuluttua. Hyvät pysyvät tunnisteet ovat myös hyperlinkkejä, joiden avulla pääsee aineiston luokse verkossa. Pysyvän tunnisteen voi ilmoittaa vain lyhyenä tunnisteena, mutta ilmoittaminen täydellisenä http-alkuisena verkko-osoitteena helpottaa aineiston luokse pääsyä.

Tunnisteiden käyttö ja huolellinen kuvailu parantavat aineiston näkyvyyttä. Huolellinen viittaaminen mahdollistaa puolestaan myös yhä tärkeämmän koneluettavuuden, jonka avulla kasvavia tietomääriä on mahdollista hallita ja hyödyntää. Linkittämällä tutkimustuotoksia toisiinsa ne linkittyvät myös tekijöihin, jotka näin saavat näkyvyyttä ja tiedon laatu paranee.

Viitteessä on tietenkin tärkeää kertoa aineistosta tavanomaisen lähteen tavoin sen alkuperästä vaikka se olisikin täysin avointa dataa. On tärkeää dokumentoida mahdollisimman tarkkaan sellainen tiedon poiminta ja käsittely, joka vaatii kuvailua tutkimuksen todentamiseksi. Eri alojen käytännöt vaihtelevat siinä, missä ja miten tällaiset asiat tehdään, mutta on tärkeää, että etsivä löytää tarvittavat tiedot.

Tutkijan on syytä muistaa myös omien tutkimusaineistojensa arkistointi, riittävä kuvailu ja käytön maininta julkaisussa. Kaikkien tuotosten pitäisi löytyä esimerkiksi artikkelin lähteistä ja lähdeluettelosta, jotta niistä kertyy meriittiä. Jotkut tutkimusorganisaatiot edellyttävät myös organisaation mainintaa viittauksessa.

Käytettäviä tietoelementtejä voivat olla: Tekijä, Tekijän organisaatio, Organisaatio, Julkaisupäivä, Nimi, Versio, Aineiston tyyppi, Julkaisija, Jakaja, Arkisto, verkko-osoite, Pysyvä tunniste.

Esimerkkejä viittauksista

Tekijä(t), Vuosi, Aineiston nimi, Arkisto/Julkaisija/Jakaja, versio, pysyvä tunniste, esim. http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016050903

Tekijä(t), Vuosi, Aineiston nimi, Arkisto/Julkaisija/Jakaja, pysyvä tunniste esim doi:10.5284/1000389

Tekijä(t), (Tekijän organisaatio), Vuosi, Aineiston nimi, Arkisto/Julkaisija/Jakaja, versio, pysyvä tunniste.

Tekijä(t), (vuosi): Aineiston nimi, Versio, Julkaisija, [aineiston tyyppi (esim sähköinen aineisto, korpus tms)], pysyvä tunniste

 

FAIR-periaatteet

Tee tutkimusaineistostasi

Findable - Löydettävä
F1. Aineistolle annetaan yksilöivä ja ikuisesti kestävä tunniste
F2. Aineistolle annetaan rikkaat metatiedot
F3. Aineisto kuvaillaan ja rekisteröidään hakupalveluun
F4. Metatiedot määrittelevät aineiston tunnisteen

Accessible - Saavutettava
A1. Aineisto ja sen tiedot ovat noudettavissa tunnisteen avulla standardoidun protokollan avulla
     A1.1.Protokolla on avoin, maksuton ja yleiskäyttöinen
     A1.2. Tunnistautuminen ja valtuutus ovat mahdollisia protokollan avulla
A2. Metatiedot ovat saavutettavia, vaikka aineisto ei enää sitä ole

Interoperable - Yhteentoimiva
I1. Aineisto on rakenteistettua ja sitä jaetaan laajasti sovellettavien kuvailukielten muodossa
I2. Sanastoissa käytetään samoja FAIR-periaatteita
I3. Aineistossa käytetään hyväksyttyjä viittauksia muihin aineistoihin

Re-usable - Uudelleenkäytettävä
R1. Aineistolla on useita olennaisia ja tarkkoja määritteitä
     R1.1. Aineisto on julkaistu saavutettavalla ja selkeällä lisenssillä
     R1.2. Aineisto on aina yhdistettävissä alkuperäänsä ja elinkaareensa
     R1.3. Aineisto täyttää alansa vaatimukset

Lue lisää

Force11, kansainvälinen suositus
Tietoarkiston viittausohje
DataCiten ohje
Digital Curation Centren ohje
IASSIST-organisaation luettelo viittausohjeista
DATAVERSE-projektin dataviittausohje
Research Data Alliancen dataviittaussuositukset (pdf)

Kirjallisuutta

Kotarski R, Reilly S, Schrimpf S, Smit E, Walshe K (2012). Report on best practices for citability of data and on evolving roles in scholarly communication (pdf)
Wilkinson, M. D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci. Data3:160018 doi: 10.1038/sdata.2016.18

CC 4.0 BY
CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä