Tietomillissä kuka tahansa saa helposti tietoa suomalaisten mielipiteistä

Tietoarkisto on kehittämässä opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoituksella helppokäyttöistä verkkosovellusta, jonka avulla myös muut kuin tutkijat ja korkeakouluopiskelijat pääsevät jatkossa analysoimaan avoimia kyselytutkimusaineistoja. Suomi-Monitori-niminen hanke käynnistyi tammikuussa 2016.

Tietomilliksi nimetty täysin avoin ja maksuton palvelu valmistuu joulukuussa, mutta sen prototyyppiin on mahdollista tutustua verkossa jo nyt.

Tietomilli on tehty erityisesti yläkoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen oppimistyökaluksi, mutta se sopii hyvin myös esimerkiksi toimittajien tai päättäjien käyttöön. Ideana on, että palvelun ansiosta tutkimusaineistoihin kerätty tieto aukeaa helposti kenelle tahansa käyttäjälle.

"Maksuton palvelu tarjoaa suomalaisten mielipiteistä tieteellisin menetelmin tuotettua tietoa kaikille suomea osaaville", palvelun toinen pääkehittäjä, Tietoarkiston tutkimusamanuenssi Juha Ranta tiivistää.

"Voisi sanoa, että Tietomillissä kuka tahansa kansalainen voi harjoittaa pienimuotoista tieteellistä tutkimusta."

Tietomillin pääkehittäjät Markus Tuominen (vasemmalla) ja Juha Ranta Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta.

Vertaile mielipiteitäsi tai tarkastele trendejä

Tietomillissä on kahden tärkeän mielipidetutkimussarjan ISSP:n ja Eduskuntavaalitutkimuksen tuloksia. Erillisiä aineistoja on melkein 20 ja kysymyksiä yli 800.

Sisällölliset aihealueet kattavat laajasti erilaisia teemoja vaaleista työelämään, eriarvoisuuteen, vapaa-aikaan, uskontoon ja ympäristöön. Aihepiirin monipuolisuus takaa sen, että jokaiselle löytyy jotain mielenkiintoista tutkittavaa.

Sekä ISSP- että Eduskuntavaalitutkimussarjoissa suomalaisilta kysytään samoja kysymyksiä säännöllisesti muutaman vuoden välein. Tämän ansiosta Tietomillin avulla voi tarkastella, miten suomalaisten mielipiteet tietyistä asioista ovat ajan mittaan muuttuneet.

Lisäksi palvelussa voi esimerkiksi vertailla omia mielipiteitään helposti muiden omanikäisten suomalaisten miesten ja naisten mielipiteisiin.

Käyttäjä voi valita itse, haluaako hän tarkastella tietoja pintapuoleisesti vai tehdä niistä monimutkaisempia analyyseja.

"Kumpikin onnistuu pienellä paneutumisella myös ilman tutkijan taitoja", Ranta lupaa.

Tietomilliä voi soveltaa monessa oppiaineessa

Kouluissa palvelu sopii monenlaiseen opetuskäyttöön. Yhteiskuntaopin lisäksi sitä voi hyödyntää hyvin esimerkiksi äidinkielen tai filosofian oppitunneilla.

"Luokka voi järjestää vaikka keskustelu- tai väittelytilaisuuden, joka perustuu Tietomillistä löytyvään tietoon."

"Opettajan on myös mahdollista teettää palvelussa erilaisia tehtäviä, jotka edistävät oppilaiden kriittisen arviointikyvyn kehittymistä", Ranta kertoo.

Kaikki palvelussa piirretyt kuvaajat voi ladata omalle koneelle kuvina, ja ne on helppo liittää esimerkiksi esseetyyppisiin vastauksiin. Ensimmäiset testikokemukset ovat osoittaneet, että palvelun peruskäyttö onnistuu lukio-ikäisiltä.

Opettajien tehtävän helpottamiseksi Tietomillissä on laajasti tietoa myös mielipidetutkimusten toteuttamisesta ja niiden tulosten tulkinnasta.

Loppuvuoden ajan Suomi-Monitori-työryhmä keskittyy Tietomillin ulkoasuun ja siihen, että palvelu saadaan toimimaan mahdollisimman sulavasti sekä pöytäkoneilla että mobiililaitteilla. Tulevaisuudessa on tarkoitus laajentaa myös käyttömahdollisuuksia.

"Esimerkiksi pienen survey-tutkimuksen toteuttaminen Tietomillin kysymyksillä ja sen tuottamien tulosten vertaaminen tieteellisin menetelmin kerättyyn tietoon on mielenkiintoinen mahdollisuus", Ranta visioi.

Tietomillin prototyyppiin pääsee tutustumaan osoitteessa http://www.fsd.uta.fi/suomi-monitori/ .

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä