Tampereen yliopistolle julkaisu- ja datapolitiikka

Tampereen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka hyväksyttiin 27.10. Tämän politiikkapaperin mukaan Tampereen yliopisto noudattaa tutkimuksessaan ja koulutuksessaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tutkimusaineistojen avaamisessa ja tutkimustulosten julkaisemisessa.

Julkaisupolitiikan mukaan tieteelliset julkaisut saatetaan avoimiksi aina, kun se on mahdollista. Julkaisut tallennetaan rinnakkaisjulkaisuina yliopiston julkaisuarkisto TamPubiin aina, kun kustantajan julkaisulupa sen mahdollistaa (vihreä tie). Yliopisto suosittaa julkaisemista laadukkaissa, vertaisarvioiduissa tieteellisissä Open Access -lehdissä (kultainen tie). Yliopiston kirjasto tukee tutkijoita avoimessa julkaisemisessa ja tarjoaa rinnakkaistallentamisen tukipalvelut. Julkaisupolitiikka huomioi myös tutkimuksen ja tutkimustulosten yleistajuisen esittelemisen.

Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Tietoarkistolla on iso rooli datapolitiikassa

Tampereen yliopistossa tuotettu tutkimusdata tallennetaan ensisijaisesti pitkäaikaissäilytykseen Tietoarkistoon. Tietoarkistoon soveltumaton data tallennetaan luotettavaan oman alan kansalliseen tai kansainväliseen aineistopalveluun.

Tietoarkiston tehtäväksi on kirjattu tutkimusaineistojen vastuullisen avaamisen tukeminen. Käytännössä tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että Tietoarkisto huolehtii sinne talletettujen aineistojen pitkäaikaissaatavuudesta ja välittää aineistojen kuvailutiedot moniin kansallisiin ja kansainvälisisiin tietokantoihin. Datapolitiikassa muistutetaan, että tutkimusaineistojen avaaminen muiden käyttöön on tutkijalle tieteellinen ansio ja voi lisätä viittauksia hänen julkaisuihinsa.

Datapolitiikka korostaa myös aineistonhallintasuunnitelman merkitystä. Aineistonhallintasuunnitelman laatimisen apuna kehotetaan käyttämään sähköistä DMPTUULI-työkalua. Datapolitiikassa mainitaan myös Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirja, joka opastaa hyvään aineistonhallintaan ja esimerkiksi anonymisointiin liittyvissä kysymyksissä.

Tampereen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka
Tietoarkiston tiedote: Tampereen yliopiston datapolitiikka kehottaa tallentamaan sähköiset aineistot Tietoarkistoon
Tampereen yliopiston avoin tiede -sivut

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä