Taideyliopistolle tutkimusaineistopolitiikka

Taideyliopisto on laatinut tutkimusaineistopolitiikan ja sen toteuttamissuunnitelman tutkimuksen ja tutkijoiden tueksi. Taideyliopistossa tutkimusaineistot ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia ja tutkimuksen osana laaditaan aina aineistonhallintasuunnitelma. Tutkimusaineistojen metadatassa on mainittava aina tutkimusaineiston omistaja ja oikeudelliset rajoitukset tutkimusaineistojen käytölle. Avoin julkaiseminen tulee aina tehdä tekijänoikeudet huomioiden ja tarvittaessa tekijänoikeuksista sopien. Henkilötietojen ja arkaluontoisten aineistojen käsittely ja säilyttäminen on otettava huomioon aineistonhallintasuunnitelmassa.

Kuva: Flickr / Jorl Samonen CC BY

Taideyliopiston tutkimusaineistot voivat olla digitaalisessa, analogisessa ja fyysisessä muodossa olevia perusaineistoja ja niistä jalostettuja aineistoja. Yliopiston ohjeistus koskee toistaiseksi vain digitaalisia aineistoja ja ohjeistusta täydennetään myöhemmin ei-digitaalisen aineiston säilyttämiseen ja avoimuuteen liittyvillä asioilla. Siihen asti avoin ei-digitaalinen aineisto kuvataan metadatana eli kuvailutietoina.

Tutkimus Taideyliopistossa profiloituu taiteen tutkimuksen, taiteellisen ja taidepedagogisen tutkimuksen aloille. Taideyliopistolaiset noudattavat tutkimuseettisiä ohjeita tutkimusaineistojen ja -datan hallinnassa ja avaamisessa sekä huolehtivat luottamuksellisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta ja tietosuojasta lainsäädännön, hyvän tieteellisen käytännön sekä yliopiston antamien ohjeistusten ja suositusten mukaisesti.

Tutkimusaineiston hallinnan suunnittelu on osa tutkimuksen avoimuutta. Aineistonhallintasuunnitelman laatimisessa voi käyttää apuna DMPTuuli-työkalua.

Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikka

 

CC 4.0 BY

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssillä