SYKE tarjoaa avointa tietoa yhdestä osoitteesta

Suomen ympäristökeskus SYKE avasi verkkosivustonsa Avoin tieto -palvelun, jonka kautta  SYKE tarjoaa avointa dataa ja tietoa kestävän ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen. Tietoja on saatavilla mm. pinta- ja pohjavesistä, Itämerestä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä. Avoin tieto -palvelusta löydät niin paikkatieto- ja satelliittihavaintoaineistoja kuin ympäristötietojärjestelmiin tallennettuja tietoja. Voit hyödyntää aineistoja ottamalla käyttöön rajapintapalveluita, lataamalla dataa sekä käyttämällä palvelussa olevia sovelluksia.

SYKE on tarjonnut avointa ympäristötietoa kaikkien käyttöön jo vuodesta 2008 OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelun kautta. OIVA poistui käytöstä ja nyt avoin ympäristötieto löytyy syke.fi-verkkosivuston uudesta Avoin tieto -palvelusta. Sen lyhytosoitteet ovat www.syke.fi/avointieto tai www.syke.fi/avoindata.

Uuden palvelun avaamisen myötä SYKEssä otetaan käyttöön avoimen tietoaineiston käyttölupa - Creative Commons Nimeä 4.0. Lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että tiedon lähde mainitaan.

SYKEn tietojen käytön helpottaminen on osa valtionhallinnon pyrkimystä lisätä hallinnon tuottaman tietopääoman arvoa, luoda mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle ja tutkimukselle, paremmalle päätöksenteolle, tehokkaammalle ja läpinäkyvämmälle hallinnolle sekä paremmille palveluille kansalaisille.