Uusi raportti avoimuuden linjauksista Euroopassa: Suomi on jo pitkällä

Uudessa, yli 30 eurooppalaista maata kattavassa raportissa vertailtiin tutkimusaineistojen avoimuuden linjauksia eri maissa. Raportista ilmenee, että Suomi on kansainvälisesti vertailuna ehtinyt suhteellisen pitkälle ja Suomi on yksi harvoista maista, jossa avointa tiedettä on edistetty laajassa mielessä ja verrattain tiukoin vaatimuksin.

Yli puolella vertailuun osallistuneista maista on jonkinlainen linjaus avointen tutkimusaineistojen suhteen. Ranskassa ja Liettuassa avoimuudesta on säädetty jopa laissa. Suomen kaltainen laaja ja yhtenäinen suunnitelma löytyi lähinnä Alankomaista ja Sveitsistä. Kuten meilläkin, näissä maissa on työhön sisällytetty myös avoimen tieteen osaaminen ja avoimuuden edistymisen seuranta.

Politiikkojen laatijat ja lähestymistavat eroavat eri maissa. Esimerkiksi Belgiassa on lähdetty eettisen ohjeistuksen avulla, toisissa maissa rahoittajat ovat olleet aloitteellisia ja joissakin maissa ohjaus on taas ollut yhteisten julistusten varassa.

Selvityksen laativat DDC ja SPARC Europe.

SPARC Europe ja DCC: An analysis of Open Data and Open Science Policies in Europe. May 2017.