Siitepölydatan avaaminen auttaa ilmastonmuutoksen tutkijoita

Turun yliopisto järjesti 11.2. yhdessä OKM:n ATT-hankkeen kanssa koulutuspäivän tutkimusaineistojen avaamisesta. Tapahtuma keräsi yliopiston päärakennukseen ja etäyhteyden päähän yhteensä noin 150 kiinnostunutta kuulijaa.

Siitepölydatan avaamisesta kertoi aerobiologian yksikön johtaja Annika Saarto. Turun yliopiston siitepölytiedotus on suurelle osalle ihmisistä tuttu eri medioiden sääkatsausten yhteydessä allergia-aikoina esitetyistä siitepölykatsauksista.

"Julkaisemme kevään 2016 aikana Turun siitepöly- ja itiödataa 40 vuoden ajalta. Esimerkiksi ilmastonmuutosta tarkastelevat tutkijat voivat hyödyntää dataa seuraamalla, miten kasvien kukinnat ovat aikaistuneet", Saarto kertoi koulutuspäivän luennollaan.

Aerobiologia julkaisee siitepöly- ja itiötiedot yhteistyössä Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikan kanssa.

"Datojen yhdistäminen mahdollistaa analyysin, jossa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi katupölyn ja ilmansaasteiden yhteisvaikutus siitepölyn kanssa. Näin päästään harppauksia eteenpäin tutkimuksessa. Lisäksi ulkopuolinen tarkastelija saattaa löytää datasta jotain uutta, jota me emme ole tulleet edes ajatelleeksi", Saarto totesi.

Aerobiologia julkaisi 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi helmikuussa myös kaikille avoimen siitepölytiedotuksen mobiilipalvelun.

Siitepölytiedotuksen mobiilipalvelu